Analogov niet

Žymos

, ,

Rusija, kaip valstybė, vis labiau suka netgi ne totalitarinės (šis etapas jau praeitas), o labiau nacistinės santvarkos link. Į kairę ir dešinę visiems klijuodama fašistų etiketes, ši valstybė pati persisunkusi tuo, kuo kaltina kitus.

Kas matėt ir pamenat fimą “Caras“ su Mamonovu ir Jankovskiu pagrindiniuose vaidmenyse, turbūt pagausit ir sekančią mintį: Rusija, pradedant Ivanu Rūsčiuoju, ir baigiant laikotarpiu nuo 1917- ųjų bolševikų perversmo iki dabar- neypatingai pasikeitė. Kažkoks patologiškas žiaurumas, nužmoginantis šią valstybę ir paverčiantis ją neprognozuojamu gyvulišku gaivalu… Gaivalas užsimaukšlina besišypsančią kaukę, ir vieną akimirką gali pasirodyti, kad valstybė pasikeitė, kitą akimirką- ir vėl tos pačios kraujo upės, negailint netgi savo tautiečių gyvybių… Kaip žinome iš istorijos, Rusijos kariaujami karai dažniausiai kariaujami ir laimimi ne karo strategų proto dėka, o savo tautiečių gyvybių gausa. Kam ta strategija ? Pasiuntei į mirtį milijonus kareivių, kurie, vaizdžiai pasakius, vos ne savo kūnais užkimš priešo patrankų vamzdžius ir tūkstančiais guls po tankais- štai tau ir pergalė… “Analogov niet“…