Žymos

, ,

gimimo liudijimas tsrs
Atsimenat dar tai ? Na gal ne visi, bet tie kas gyveno tais laikais, gerai viską supranta.
Kiekvienas mūsų turim po tokį dokumentą, liudijantį faktą apie tai, kad mes gimėme. Na tik herbai ir simboliai gali skirtis. Šis popierėlis kalba apie tai, kad vieną gražią arba ne tokią gražią dieną mes atėjome į šį pasaulį… Su šituo dokumentu rankose mes įrodome savo egzistenciją 🙂 … Mums jau nereikia įrodinėti kad nesame asilai 🙂. Dokumente viskas parašyta kas reikalinga…
Pagalvojau, o kaip dėl Jėzaus? Ar ten visi popieriai pas Jį tvarkoj? Pasirodo, kad tvarkoj- Jis irgi turi Savo „gimimo liudijimą“. Tad viskas oficialu 🙂 . Dievas- tvarkos Dievas… Praktiškas Dievas : ) …
Tai štai. Evangelija pagal Matą 1 skyrius- pats tikriausias ir oficialiausias Jėzaus gimimo liudijimas- metrikos, taip sakant 🙂
Mt.1:1-„Jėzaus Kristaus,Dovydo Sūnaus,Abraomo Sūnaus,kilmės knyga“(metrikų 🙂 )
Toliau giminės sąrašai, kaip položeno 🙂 ….
Ir pagaliau 18 eilutė jau labai oficialiai teigia: “Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai….“ Ir toliau smulkiai aprašoma kaip ten ir kada viskas įvyko… Kuo ne metrikos ? 🙂
Tad, ponai skeptikai, D.Brauno „Pin kodo“ 🙂 šlovintojai- štai jums prieš akis tikrų tikriausias dokumentas… Su antspaudais, aišku (kaip be jų….). Tik tie antspaudai matomi širdies akimis…
Tad Jėzus nebuvo „nelegalas“ šiam pasauly… Jis sakė, kad atėjo ne panaikint, bet įvykdyt įstatymo…
Įdomu, kodėl mums visgi kartais norisi gyvent nelegaliai? Įvairiom prasmėm..
Gal tiesiog paimkim ir „apsiforminkim“ a? Gal užtenka jau gyvent „laisvai“ ir „susidėjus“ ? Įvairiom prasmėm…
Jėzus sakė: būk arba toks arba kitoks… Arba mylėk, arba nekęsk… Drungną ir neapsisprendusį Jis pašalina…
Ar tu turi gimimo liudijimą iš Dievo? Ar turi Jo liudijimą širdyje ?
Reklama