Žymos

, , ,


Šis pasaulis yra kaip kalėjimas

Čia išgirdau Tavo balsą…
Ar man daužyti sienas plikom rankom
Ar graužti grotas dantim?..
To nebereikia, nes žinau kad išeisiu
Tik suklupęs ant kelių…
Kiekviena diena pilna vilties
Kad šiandien galiu išeiti…
Kiekviena naktis man sako
Kad galiu nepabust…
Tad nesakykit man: susitiksim rytoj
Nes rytojaus gali nebūt…
Nebedžiugins jau saulė akių
Ir lietus nebevargins…
Vėjas pūs ir ieškos kažko
Jus suras, o manęs jau ne…
Aš išeisiu tyliau už krentančią plunksną
Atsigręšit- o manęs jau nėra…
Mano nuodėmės bus su manim-
Tavo akys regėjo viską…
Aš įeisiu, tyliai suklupsiu…
Ką gi galiu pasakyt?..
Kas iš mūsų gali pasiteisint?..
Kas gali bent pažvelgt į Tave?..
Tavo kraujas gali prikelti
Gali suteikti gyvybę…
Tuo tikiu, bet visgi Tu
Tark paskutinį žodį…
******************************************************
Kas matė šį filmą, turbūt supras kodėl įdėjau šį eilėraštį… Visiems mums krikščionims vieną dieną teks pasirinkt, su kuo mes. Ir tai nebus abstrakčiai. Kiekvienas atskirai tai turės padaryt. Kiekvienas pasvers prioritetus…
Beje tai vyksta ir dabar. Šiuo metu, kai skaitote šiuos žodžius, tūkstančiai Kristaus mokinių įvairiausiuose žemės kampeliuose labai konkrečiai ir asmeniškai patikrina savo tapatybę… Mes dar neturėjome savo šalyje tokių egzaminų… Bet visgi, kiekvieno iš mūsų gyvenimuose būna tie kasdieniniai mini egzaminai- kai pasirenkame Kristų ir Jo nuostatas, arba išsižadame…
Dieve, iš Tavo malonės mes stovėsime prieš Tavo sostą… Tik per Tavo malonę mes galėsime išlaikyt paskutinį savo gyvenimo egzaminą…
Prisiminkime Petrą… Ir nesakykime “aš stiprus, aš tobulas- aš išlaikysiu“…
Mato 26:33-34
Petras atsiliepė: “Jei net visi Tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu!”
Jėzus jam tarė: “Iš tiesų sakau tau: šią naktį, dar gaidžiui nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi”.
Reklama