Žymos

 

Šiais metais mano gyvenime buvo nemažai svarbių įvykių. Ir nors dar ne metų pabaiga ir daryti reziumė kaip ir per anksti, bet visgi norisi paminėti keletą dalykų.
Visų pirma gal paminėsiu, kad po daugelio metų, susipažinau su savo tėvu. Kadangi nuo pat ankstyvos vaikystės jo nesu matęs ir su juo daugel metų nebendravęs, tai savaime aišku, kad pradžia mūsų dabartinio bendravimo buvo nekokia. Ir nenuostabu, kad buvo sunku, nes per daug metų susikaupė nemažai nuoskaudų ir kartėlio. Ir matyt, kad reikės nemažai dar laiko, Dievo malonės ir mano paties bent minimalių pastangų, kad tos žaizdos užgytų… Įdomu yra dar tai, kad su tėvu susipažinom būtent tada, kai jam ir jo žmonai yra nelengvas laikotarpis. Beje, neseniai jie abu apsigyveno netoli mūsų. Kaip tik vakar pervežėm tėvo žmonos daiktus, vėliau atvešim ir tėvo. Manau, kad tai, jog jie iš Dievo malonės apsigyveno šalia mūsų yra gera proga padėti jiems jų nelengvam gyvenime. Na ir proga bendraujant kažkiek atstatyt mūsų santykius.
Taip pat aš dėkoju Dievui už nuostabią galimybę šiai metais interneto pagalba susipažint su savo sese, kuri šiuo metu gyvena toli toli nuo čia- Peru. Sesės aš niekada nesu dar matęs. Mūsų su ja tėvas bendras, nors bent jau man tai nėra kliūtis mūsų bendravime. Ir nors kol kas sesė sieja savo tolimesnį gyvenimą ne su Lietuva- visgi su viltimi tikiuosi kada nors sulaukti sesės jos gimtoje žemėje. Be abejo, žmonės planuoja savo gyvenimą, kuria ateities planus, bet galutinai viskas priklauso nuo Dievo. Juk netgi tie, kurie netiki Dievu, visgi yra Jo rankose. Na ir šioje vietoje prisiminiau vieną tokį kaip ir anekdotą, kuris sako, jog jei nori prajuokinti Dievą- pasakyk Jam savo planus…
Ir taip pat kelios Biblijos eilutės, kurios visiškai atitinka to anekdoto minčiai.

Patarlių 16:9

Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius.

Patarlių 19:21

Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta.

Patarlių 21:2

Visi žmogaus keliai atrodo teisingi jo paties akyse, bet Viešpats pasveria širdį.

Pagalvojau, kad visgi Dievas yra šeimos Dievas. Jis pats asmeniškai būdamas šeimos Kūrėju, yra suinteresuotas santykių atstatymu šeimose. Iš esmės, visos šeimos, kuriose Kristus nėra centras, yra nestabilios ir turi žymiai daugiau galimybių subyrėti. Iš kitos pusės, mes visi esame kūniški žmonės ir iš prigimties esame egoistai. Tad mums visiems reikalingas Kristus, Jo gelbstinti malonė, mokanti mus žvelgti nors truputį toliau nei mūsų pačių poreikiai, planai ir norai. Turime mokytis iš Jėzaus nesavanaudiškos meilės, nes būtent tokia ir yra Dievo meilė- pasiaukojanti, atiduodanti save iki galo, neskaičiuojanti išlaidų, nebijanti mirti sau vardan kito…

Tai va,čia visa šeimynėlė-tėvas,sesė, mano žmona, mano mažoji dukrelė, na ir mano antra mama 🙂 … Ne kiekvienam gi taip pasisekė- turėt net dvi mamas 🙂 …

Reklama