Žymos

, , , , ,

“Horde“ kūrinys “Invert The Inverted Cross“(Apversk apverstą kryžių) iš šios grupės 1994 metų albumo “Helig Usvart“.
Manau, kad mums laikas nuo laiko būtina tai padaryti- ištirti pačius save. Paklausti savęs- kuo tikime, kuo pasitikime, ką vertiname ir pan. Kam tarnaujame? O jei jau teigiame, kad esame tikintys- pažvelkime į savo širdį ir patikrinkime, kokioje gi padėtyje ten yra Kristaus kryžius. Ar kartais jis nėra apverstas, nuverstas, numestas šalin, ir ar mes patys nekaraliaujame Kristaus vietoje?.. Kryžiaus apvertimas man asmeniškai primena širdies šeimininko pakeitimą…
Šios dainos priedainyje yra tokie žodžiai:…apversk apverstą kryžių…tai yra aukščiausios pergalės simbolis…
Kažką panašaus teigė ir Paulius bei Jonas…

1 Korintiečiams 11:31

Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami.

2 Korintiečiams 13:5

Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save! Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus?

1 Timotiejui 6:10

Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų.

1 Jono 1:8-10

Jei sakome, kad neturime nuodėmės, – klaidiname patys save, ir nėra mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome Jį melagiu, ir nėra mumyse Jo žodžio.

1 Jono 2:1-2

Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų.
Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų,
bet ir už viso pasaulio.

Reklama