Žymos

,

>

Yra dalis žmonių, su kuriais bendraujant, susidaro toks įspūdis, kad jie negirdi to, ką jiems tuo metu kalbame. Na, bent jau didžiosios dalies iš mūsų žodžių. Taip atrodo, kad jie ne su mumis, o kažkur kitur… Pasakyčiau, kad gana nemalonus jausmas, kai tenka su jais bendrauti… Pavyzdžiui, mano vienas dėdė pokalbio metu įpratęs nuolat nutraukti pašnekovą sakinio viduryje, ir tie jo žodžiai būna: kiek kainuoja? 🙂 Na,matosi, kad jam yra labai svarbūs materialiniai dalykai, todėl jis, pamatęs kokį naują, nematytą (arba matytą, bet pamirštą) pašnekovo turimą daiktą ar dėvimą rūbą, taip reaguoja. Pašnekovas lieka it musę kandęs… Bent jau man būna sunku priimti tokį žmogų ir su juo palaikyti artimesnį ryšį. Iš kitos pusės, tas žmogus irgi turi bendravimo problemų, kai pastoviai yra paskendęs savo mintyse ir sau rūpimuose dalykuose. Dar vienas pavyzdys. Prieš keletą metų pasikvietėme į svečius moterį iš bažnyčios.Kai ji atvažiavo,savaime aišku,pavaišinome pietumis ir pan.Ir,buvom nemaloniai nustebinti. Nes mūsų viešnia ne tik kad mažai ką valgė, bet ir aplamai, mažai su mumis bendravo, nes beveik visą laiką… kalbėjo mobiliuoju telefonu. Tad, savaime aišku, kad neturėjo laiko nei mums, nei pietums. Aplamai,taip atrodė, kad mes- sau, o ta moteris- sau. Ji žinoma, gerai jautėsi, tvarkydama telefonu savo verslo reikalus, bet matyt pamiršo, ko gi pas mus atvažiavo. Savo ruožtu, galima būtų pasakyti, kad žinoma, yra visokių žmonių, turinčių visokių pareigų, reikalų ir pan. Bet tuomet, mano nuomone, pirma reikia sutvarkyti reikalus, o tada jau važiuoti į svečius. O jei esi įsipareigojęs tą dieną tvarkyti reikalus- nevažiuok į svečius… Formulė čia paprasta- gerbk kitus. Nes gerbdamas kitus, esi tada gerbiamas ir pats. Nes štai taip “bendrauti“ su žmonėmis, o dar atvažiavus į svečius, tai jau nepagarba kitiems. Na, šituos pavyzdžius ir parašiau tam, kad pavaizduoti, kaip gi kartais pasireiškia nepagarba ir abejingumas kitiems. Ką jau čia sakyti? Esame tik netobuli žmonės, nėra kalbos- mūsų tarpusavio santykiai yra sudėtingi, bet geriau būtų, kad mokytumėmės girdėti ir kitus taip pat, kaip girdime save…


Mato 7:12

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite

Reklama