Žymos

,

 И сказал им Иисус:
– Ответьте – кто, говорите вы, есть Я?

И ответили они:
– Ты – эсхатологическая манифестация основы нашего бытия, явленное нам онтологическое основание контекста самой нашей сущности.

…И ответстовал им Иисус:
– Чего-чего?

***************

Būna ir taip. Atsitinka mums tokia nelaimė- būti nesuprantamais ir sudėtingais. Tai yra nelaimė, kai Dievas yra paprastesnis ir suprantamesnis už mus pačius…Beje, čia dar klausimas, ar mes viens kitą, o tuo labiau- patys save suprantame tose savo eschatologinėse manifestacijose. Žodžiu, dasigyvenom
Reklama