Žymos

, , , , ,

The Washington Times“: pasaulyje įsivyravo kristofobija

Delfi straipsnis

Krikščionybė, kuri ilgai buvo Vakarų civilizacijos tvirtovė, atsitraukia visuose frontuose, leidinyje „The Washington Times“ rašo Jeffrey’is T. Kuhneris, Edmundo Burke instituto Vašingtone prezidentas. Šį teiginį jis grindžia seksualinių nusikaltimų Katalikų bažnyčioje skandalu ir liberaliomis nuotaikomis anglikonų bažnyčioje. Europoje įsivyravo sekuliari neopagoniška kultūra, sekuliarizmo banga užliejo ir Ameriką. Pornografija, abortai, homoseksualizmas ir kt. yra užnuodyti „Playboy“ filosofijos vaisiai, mano autorius.

Dabartinis liberalų ir krikščionių karas tolygus nuosaikiąjam totalitarizmu, teigia J. T. Kuhneris. Pavyzdžiui, Deivenporto miesto (Ajovos valstija, JAV) merija išbraukė iš kalendoriaus Didįjį Penktadienį, šį sprendimą pagrįsdama tuo, kad neva ši šventė nesuderinamas su Bažnyčios ir valstybės atskyrimu. Šis sprendimas buvo atšauktas, tačiau ginčas liudija: „kairieji tvirtai nusprendė sunaikinti mūsų visuomenėje krikščioniškas šventes ir simboliką. Liberalai ketina sunaikinti tradicines vertybes ir išvaryti krikščionis į pogrindį“, – rašo autorius.
Be to, rašo autorius, Deivenporto gyventojai niekada nesiryžtų iš kalendoriaus išbraukti Ramadano. „Savisaugos instinktas ir bailumas neleistų jiems atakuoti kai kurių religijų.“ O krikščionys, anot jo, yra lengvas laimikis: jie netiki džihado ar savižudžių teroristų būtinybe. Liberalai suvokia, kad krikščionybė yra neapsimestinį taikingumą propaguojanti religija, todėl nebijo sistemingai jos juodinti.
O juk JAV tėvai- įkūrėjai pabrėždavo, kad konstitucinė respublika pagrįsta religine visuomene. „Mūsų pagrindinės laisvės kilo iš Visagalio Viešpaties, o ne valstybės. Todėl asmenybės teisė į gyvenimą, laisvę ir nuosavybę yra pagrindinė apsauga nuo valstybės valdžios, nes to, ką suteikė Dievas, negali atimti nei žmogus, nei režimas. Kai tik Amerika praras krikščionišką identitetą, ji neišvengiamai praras savo laisves“, – rašo autorius, tvirtindamas, kad kairieji progresyvistai nori sunaikinti pamatinius Amerikos institutus – konstituciją, kapitalizmą, suverenitetą ir šeimą.
„Todėl jie ir paskelbė karą krikščionybei“ – daro išvadą J. T. Kuhneris, ragindamas krikščionis nusimesti apatiją ir be kompromisų pasipriešinti tiems, kurie žemina krikščioniškąjį paveldą.

*********************************
Geros mintys, bet, manyčiau, netinkamos J. T. Kuhnerio išvados. Na, atrodytų, krikščionims labai logiška yra kovoti už savo teises- juk tai daro visi, kas tik pajunta bent mažiausią grėsmę savo atžvilgiu: atskirų tautybių ar rasių atstovai (na, kad ir M. L. King Amerikoje), moterys (taip gimė toks neigiamas reiškinys kaip feminizmas), net tie patys dabar labai madingi Lietuvoje gėjai… Tačiau, manyčiau, kad krikščionims toks pasaulietiškas- politinis kelias netinka. Jau vien prisiminus Jėzaus Kalno pamokslą ir nesipriešinimo piktam principą bei meilę priešams darosi aišku, kad politinė kova nėra krikščionių kelias… Yra bendruomenių, kurios įsisukusios į politinius žaidimus, bet kokie rezultatai tokių žaidimų? Jie tokie, kad tampa aišku- tai ne mūsų kelias ir ne mūsų kova… Visiškas sugėdinimas ir pilnas fiasko- tokie dažnai yra rezultatai tų žaidimų, kas sukelia netikinčių žmonių pasipiktinimą ir pajuokas krikščionių atžvilgiu. Nes krikščionys kišasi į tai, kas nėra jiems skirta ir nėra Dievo valia. Valdžios, pinigų ir įtakos troškimai gena juos į tą kelią, kurį jie pasirenka… Kažkodėl nemanau, kad tai Dievo kelias ir Jo valia. Sakau tai, matydamas rezultatus ir vaisius tų tikinčiųjų, kurie pasuko link politikos bei valdžios. Sugėdinti ir neturintys kur akių dėti…

Yra visiška erezija teigti, kad šioje žemėje krikščionys kada nors valdys. Kai kurie, trokštantys valdžios, ir genami išdidumo, bando tai teigti. Bet jie pamiršta Jėzaus žodžius apie tai, kad mūsų laukia žemėje vien vargas, persekiojimai ir dažniausiai jokios šlovės, o tik kryžius… Mums neskirta karaliauti, bet kentėti dėl Kristaus… Niekaip neišsisuksime nuo persekiojimų. Aišku, logiškai mąstant, jų norisi išvengti, bet sekant Kristumi, tai neišvengiamai bus mūsų gyvenimo dalis. Taigi, yra normalu, kai esame genami, nesuprantami, ujami ir spaudžiami. Toks buvo Kristaus kelias žemėje. Toks yra ir mūsų kelias…
Mato 5:11-13
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja.
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai taip persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus”.
“Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
Manyčiau, kad tada, kai mes einame ne mums skirtais keliais, mes išsivadėjame ir jau nebeesame ta druska pasauliui… Pasaulis tuomet ypatingai juokiasi iš mūsų, kai tampame tokie patys kaip ir visi… Tuomet mes jam jau nebeesame sektinas pavyzdys. Tuomet mus gali sutrinti ir išmesti kaip  nereikalingą daiktą….
Reklama