Žymos

Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme…

Na taip, žinoma buvo ir yra tų didvyrių pas mus. Žūrint, kas ką laiko didvyriu… Nes skirtingi žmonės skirtingai vertina atskirų žmonių darbus. Kas vieniems- didvyris, kitiems- prakeiksmas lūpose. Vytautas Didysis, Jogaila, Kazimieras, Herkus Mantas, Martynas Mažvydas, Stanislovas Rapalionis, Vincas Kudirka… Antanas Smetona, Romas Kalanta, Vytautas Landsbergis… Rolandas Paksas, Drąsius Kedys, Andrius Ūsas… Visus juos ir jų nuveiktus darbus skirtingi žmonės gali skirtingai apibūdinti ir įvertinti. Beje, šiais laikais tam tikru (ir nemažu) didvyriu galima pavadinti tą, kuris pasilieka Lietuvoje nežiūrint prastos ekonominės situacijos…  Taip jau yra…

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…

Nelygu kokia ta praeitis. Nes labai svarbu pasirinkti tinkamą atskaitos tašką ir sektiną pavyzdį istorijoje. Pilėnai, Žalgirio mūšis, Mažvydo veikla, pokario laikų rezistencinė nelygi kova, Atgimimo laikotarpis- viena pusė. Vydūno “New Age“ bei induizmo stiliaus “dvasingumas“, Antano Smetonos antivalstybinė veikla, pasireiškusi perversmu ir vėlesnė išdavystė sovietų agresijos akivaizdoje, Stalino “saulė“, parvežta Salomėjos Neries ir kitų panašių, Rolando Pakso gėdingas komedijos vertas pseudomesianizmo laikotarpis, įstojimas į ES- visiškai priešinga pusė…

Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei…

Na, čia jau kaip kas išmano, taip tas gano. Vieni tikrai eina tais dorybės takais ir dirba dėl kitų naudos, kiti- tik deklaruoja einantys ir dirbantys- iš tikrųjų, dirba tik sau ir eina savo keliais, dėl šio savo tikslo pamindami viską po savimi, niekindami bei trypdami visus aplinkui… Tokiems tik užtenka būti išrinktiems į aukštus valstybės postus- ir jų gyvenimo svajonė tuo ir pasibaigia… Juk nėra paslaptis, kad Seime visada yra “paslaptingų“ Seimo narių, kurie visada suranda priežasčių nedalyvauti posėdžiuose ir nesidomėti einamais reikalais, o mieliau laiką leidžia Tailande transvestitų apsuptyje arba tyliai ramiai sau snaudžia kokiame nors nedideliame Lietuvos miestelyje, motyvuodami savo nebuvimą Seime nesibaigiančiais rūpesčiais jų gimtajame rajone… Tai jau taip- jei gerai pasistengi, tai įmanoma padaryti ir taip, kad tie “rūpesčiai“ tęstųsi visą kadenciją… Atlyginimą tik imi reguliariai ir viskas… Neveltui juk lietuviai emigrantai sako, kad į Lietuvą grįš tik tuomet, kai valdžiai rūpės jie, o ne savanaudžiai tikslai…
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina. Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi…
Tegu… Bet ne Lietuvos saulė, bet Dievo malonė… Lietuvos saulė juk labai permaininga- neretai jos aplamai nebūna, o jos vietoje- lietus :)… Lietus Lietuvoj… Telydi mus Tavo šviesa ir Tavo Žodžio tiesa telydi mus…

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse,vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Tegu… Bet geriau tegu Kristaus pažinimo troškimas dega mumyse, kuris yra daug reikalingesnis mums nei mūsų Tėvynė. Be Kristaus net pats tas žodis “Tėvynė“ nėra toks mielas. Vardan Kristaus vienybė težydi… Vardan Jo, o ne vardan Vatikano, popiežiaus, Marijos, hermeneutikos ir filosofijos, ne vardan valdžios troškimo, ne vardan tikslo būti pripažintu, ne vardan visų kitų žmogiškų tikslų… Solo Christo…Jei jau kalbėti apie kažkokią vienybę, tai tik apie tokią, nes apie tokią kalbėjo Kristus, o ne apie kažkokias neaiškios kilmės vienybes, madingas dabartiniu metu… Jėzus nemokė apie ekumenizmą, nemokė šalintis nuo Tiesos vardan vienybės, nemokė vienybės organizaciniu principu. Solo Scriptura… Vienybė neatsiejama nuo Biblijos tiesų. Jei vienybei nepakeliui su Raštu- tai klaidinga vienybė. Jei vienybei pasiekti reikia atsitraukti nuo Biblijos ir paklusti žmogiškiems, žemiškiems mokymams ir žmogiškai išminčiai- tai klaidinga vienybė. Jei vardan vienybės reikia atsižadėti biblinio radikalumo ir paklusti nebibliniams požiūriams į dalykus- tai klaidinga vienybė.
Reklama