Žymos

sky-wavesSapnavau vakar vieną sapną. Gaila, viso jo jau nepamenu, užrašysiu tik tai, kas išliko atmintyje.

***
Turėjau sapnuodamas pokalbį su kažkokiu žmogumi (kurio vardo nepamenu dabar), tik pamenu, kad buvau prieš jį kažkuo labai nusikaltęs. Na, ir norėdamas sužinoti, kaip toliau klostysis mūsų santykiai, paklausiau to žmogaus:

– Kas bus su manimi?…
Žmogus atsakė:
– Tu klausi, kas bus?…
– Taip,- atsakiau.

Akimirką patylėjęs, jis atvėrė burną, ir iš jos pradėjo plūsti kraujas, kuris stipria srove pasipylė tiesiai ant manęs. Po kelių akimirkų aš stovėjau prieš jį visas permirkęs krauju nuo galvos iki kojų… Ir staiga, aš pradėjau garsiai raudoti ir parkritau prieš tą žmogų ant kelių, supratęs, ką visa tai reiškia. Tai reiškė  atleidimą. Man buvo atleista. O tas kraujas, kuriame aš, tiesiogine prasme, paskendau, buvo Kristaus kraujas, kuris ir buvo ta priežastis, dėl kurios man buvo atleista
***
Romiečiams 3:22- 25
Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo,
nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės,
o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje.
Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia…
Reklama