Žymos

,

Neretai kyla daug klausimų. O kadangi aš vis labiau mėgstu juos uždavinėti :), tai pamaniau, kad vienas iš svarbiausių klausimų, turbūt būtų šis: kam man (tau, jums ir t.t.) reikalingas Dievas?… face-questions-1567164Gal kam nors iš tikinčiųjų tai pasirodys nesvarbu, neaktualu (nes, tipo, savaime suprantama, jei tikiu, tai vadinasi, reikalingas), galbūt kai kas išvis nemano, kad šis klausimas vertas dėmesio. Beje, pats teiginys “tikiu, vadinasi, man Dievas reikalingas“, manau, yra neteisingas, nes juk yra žmonių, kurie tiki tik šiaip (priežasčių tam gali būti daug)- to net negalima vadinti tikėjimu. Tokie žmonės, manau, linkę vadinti savo tokią būseną tikėjimu dažniausiai dėl nesupratimo kas gi yra tikėjimas. Manau, ir bažnyčiose daug tokių. Taip, jie žino, ką sakyti ar kaip elgtis tarp krikščionių vienu ar kitu atveju, bando taikyti vienokius ar kitokius konkrečioje bendruomenėje taikomus tikėjimo principus ir dėsnius, tačiau jie neturi savyje sąmoningo apsisprendimo kiekvieną savo gyvenimo akimirką eiti paskui Kristų ir pasikliauti Jo malone sunkiu metu. Apie juos galbūt ir galima būtų teigti, kad jie nežino “su kuo valgomas Dievas“… Statistiniai, “popieriniai“ krikščionys, mintantys beverčių knygučių, brošiūrų, nesibaigiančių seminarų erzacu (2 Timotiejui 4:3- 4), neatsparūs mažiausiam spaudimui ar svetimų mokymų vėjui, vengiantys patys mąstyti, tyrinėti ir mokytis (Apaštalų darbai 17:11),   nemėgstantys sunkumų,  puoselėjantys malonias sau mintis apie tai, kaip visas pasaulis (ir, žinoma Dievas irgi 🙂 ), sukasi aplink juos ir jų poreikius ir norus… Na, jei tau Dievas reikalingas kaip dovanų, geros nuotaikos, sveikatos davėjas, ir tu visiškai nesiruoši paklusti Jo valiai ir gyventi pagal Jo Žodį, tai išties, tavo “krikščionybė“ yra labai jau “automatizuota“ :)… Berk ir toliau savo “tarabara“ kaip žirnius, nematydamas nieko toliau savo nosies (kuri, beje, nieko daugiau neveikia, kaip uostinėja kur čia dar išpešti sau naudos)… Kur jau mums tokiu atveju būti gailestingiems ir jautriems kitų atžvilgiu, jei, žiūrint mūsų elgesio ir gyvenimo, mums nereikalingi nei kiti žmonės (ypač tie problematiški), anei pats Dievas?.. Esame tuomet patys kaip dievai, todėl, jei mums ir reikalingas koks dievas, tai tik tas egoistiškai orientuotas dievas, kuriuo esame kiekvienas iš mūsų…

O kam tau reikalingas Dievas?…
Reklama