Žymos

, ,

Kaip galima būtų pavadinti laiką, kai žmonės, kurie turėtų skelbti gryną Dievo žodį, skelbia erezijas, mėgina pateisinti nuodėmes bei vadinti juoda baltu, o baltą juodu? O kaip galima pavadinti laiką, kai tų pamokslininkų vaikai gyvena ir elgiasi ne ką geriau už visiškai netikinčius žmones, o tie pamokslininkai visgi yra laikomi sektinais pavyzdžiais, sėkmingais pamokslininkais, bei tam tikru elitu ( jų nuomonės paisoma, jų parašytos knygos graibstomos, jie turi ryšių su aukštais politikais ir pan)?.. O tuo tarpu tie “pamokslininkai“ skelbia tiesas, prieštaraujančias Biblijai– ir dauguma žmonių tyli… Aš tai tokį laiką pavadinčiau lygiai taip pat, kaip panašūs laikai apibūdinami Biblijoje ir jiems duotas pavadinimas paskutiniai laikai. Taip, nėra ko stebėtis- juk iš tikrųjų gyvename paskutiniais laikais… Todėl, kuo toliau, tuo daugiau matysime panašių “pamokslininkų“, girdėsime panašių, ar dar “krūtesnių“ teorijų… Matysime ir girdėsime labai daug antgamtinės prigimties dalykų, pritrenkiančių žmones savo realumu bei įspūdingais pojūčiais, girdėsime ir skaitysime daug naujų “apreiškimų“, neva atėjusių iš paties Dievo, vis dažniau girdėsime žmones, pasakojančius apie nuolatinius susitikimus su “Jėzumi“, apie naujas “tiesas“, kurios, tiesiogine prasme, daugelį tikinčiųjų “vers iš koto“… Tie įspūdingi dalykai skatins tikinčiuosius peržiūrėti savo įsitikinimus, skatins atmesti biblinį požiūrį į daugumą klausimų (ypač nuodėmės), galų gale, bus prieitas tam tikras taškas istorijoje, kai ir pati Biblija pačių tikinčiųjų bus paskelbta nereikalinga (nes neva “netiksli“, “iškraipyta“ ir pan.), vien “atsilikėlių “ fanatikų skaitoma knyga…

Reklama