Žymos

, ,

Duonos sprogdinimas kaip protestas prieš badą pasaulyje atrodo gan ironiškai, tačiau būtent taip save išreikšti nusprendė vokiečių menininkė Janine Mackenroth.
24 metų menininkė į orą paleido 194 kepalus duonos siekdama pažymėti kiekvieną šalį pasaulyje, kur kasmet nuo bado miršta šimtai žmonių.

***

Pasakyčiau, labai originalus, protingas žmonių pamaitinimo būdas. Baaaammm!- ir jau žiūrėk, žmogelis sotus… Originalu, paprasta, o svarbiausia- efektinga… Puikus bado problemos pasaulyje išsprendimo būdas. Gal net ir vertas Nobelio premijos… Gal tuomet reikėtų susprogdinti visas pasaulio duonos kepyklas- būtume visi sotūs?..

Baaaammm! Skanaus…

***

Janine Mackenroth sakė nė kiek nesitikinti šia savo instaliacija pakeisti pasaulio, ji taip tiesiog norėjo išreikšti savo pyktį.

***

O ar išreikštas pyktis pajėgia ką nors pamaitinti? Pyktis, kaip matome, pajėgus tik išsprogdinti viską aplink. Pamaitinti gali tik meilė. Ir tik tuomet, kai ji yra išreikšta… Kol ji yra neišreikšta- ji neveiksni- tai netgi nėra meilė…

Didžiausia kada nors išreikšta  meilė yra Dievo meilė mums. Ji buvo išreikšta labai konkrečiai ir praktiškai- todėl ji ir pamaitina mus…

Jono 3: 16

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Dievas neišsprogdino iš pykčio šio pasaulio (kaip kokio duonos kepalo) kartu su mumis, bet, mylėdamas mus, atsiuntė pagalbą mums, mirusiems savo nuodėmėse… Jis mus pamaitino, atsiųsdamas Duonos…

Jono 6: 32- 35

Tuomet Jėzus jiems tarė: “Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos.
Nes Dievo duona yra Tas, kuris nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę”.
Tada jie tarė Jam: “Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!”
Jėzus atsakė: “Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

Jono 6: 50- 56

O ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų.
Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos – gyvens per amžius. Duona, kurią Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduosiu už pasaulio gyvybę”.
Tada žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: “Kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną?!”
O Jėzus jiems kalbėjo: “Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!
Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.
Nes mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir Aš jame.

Tu negali ko nors pamaitinti sprogdindamas, bet duodamas- gali… Nori protestuoti prieš ką nors? Tuomet duok- užuot sprogdinęs… Davimas- pats geriausias protestas…