Žymos

Žmona užsiminė, kaip jai besimokant mokykloj įstrigo vieno mokytojo pasakyta mintis. Berods, istorijos mokytoja pasakė kažką panašaus “tai štai, vaikai, metus mes skaičiuojame nuo legendos, kad kažkada gyvenęs toks Kristus…“ ar pan. nice talkŽmoną tuomet tai labai nustebino, atseit, kaip čia taip, rodos, 20- amžius, juo labiau, tarybiniai laikai, o čia mat, kažkoks prietaras išlikęs, ir dar koks nelogiškas, sugalvok tu man taip- nuo legendos metus skaičiuoti… Na, ir iš tikro, jei nuo kokio žymaus žmogaus gimimo, čia dar suprantama, bet, na, legenda, tai kažkas juk nerimto (ypač marksizmo-leninizmo laikais 😀 ) …
Mokytojos žodžiai giliai įsirėžė atmintin ir nedavė ramybės. Po truputį atsiradęs noras išsiaiškinti tos legendos-ne legendos paslaptį sukėlė abejones dėl to, ar tai aplamai yra legenda… O jei tai visai ne legenda, kas tuomet?..
Tai mat kaip kartais būna su tom legendom…

Reklama