Žymos

, , ,

Prieš gerą savaitę didžiausias Gruzijos dienraštis „Kviris palitra“ paskelbė šalies šviesuomenės (rašytojų, režisierių, mokslininkų ir kt.) viešą laišką specialiajam Europos Sąjungos atstovui Gruzijoje Tomui Hamarbergui (Thomas Hammarberg).eu Jame aprašoma ir pasmerkiama ES politikų, o ir paties atstovo veikla. Vardijami faktai, liudijama homoseksualizmo propaganda net mokyklų aplinkoje. Nebesilaikydami jokios „diplomatijos“, Gruzijos šviesuoliai pasako tiesiai: su tuo nesitaikstys. Pasako: Europos nuostata seksualines mažumas prilyginti tautinių mažumų ir religinių bendruomenių statusui – nusikalstama. Tai ideologinis triukas, sako gruzinai: „Mes įsitikinę, kad seksualinių perversijų praktikų tapatinimas su bet kurios šalies religinių ir etninių mažumų atstovais, įgavęs praktiką JAV ir Vakarų Europoje, yra dirbtinė, tyčinė ideologija, neturinti nieko bendra su amžinomis visuomenės gyvenimo taisyklėmis“.
Tai vargų iškankinta šalis, kuri ES ir NATO griebiasi kaip šiaudo. O čia jų laukia amoralumo ir nykimo politika. Žinoma, toks laiškas bus paskelbtas „Maskvos ranka“. Tačiau vagiui kepurė dega, o gruzinų šviesuoliai nesitrauks. Anksčiau ar vėliau ir mes turėsime juos paremti, jeigu susiimsime paskutinei pastangai išlikti. Antraip – galas visiems, kas dar gimdo ir augina vaikus. Tai, ką pasako gruzinai, turime pasakyti ir mes: „Gruzijoje ištvirkavimo pasekėjų, kurie žino, kad daro nuodėmę, niekas nepersekioja, nes pagal mūsų tradiciją kiekvienas žmogus pats rūpinasi savo sąžine. Tačiau tai nereiškia, kad daugiaamžės tradicijos suteikia teisę viešai propaguoti ištvirkimą“.

Arvydas Juozaitis