Žymos

, , , , ,

“… Idiotiškos kalbos apie Dievo meilę ir gailestingumą kelia idiotiškas pasekmes. Logika tokia: jei Dievas gailestingas, tai pragaro nėra, o jei visi bus po mirties laimingi, tai kam stengtis, tikėti, kovoti, apsimarinti ir t.t.
Ne veltui žmonės, tokius pamokslus išgirdę, sako: ,,Tikėti neapsimoka“.
Trumpai tariant, nyksta kaltės,glory-of-the-cross nuodėmės, atsakomybės sąvokos. Apskritai man atrodo, jog kai kurie teologai mūsų visuomenę įsivaizduoja perdėm neurotišką. Matyt, jų požiūriu, bet kuri užuomina apie kaltę ir nuodėmę gali sukelti baisius padarinius – žmogus gali išsižadėti Bažnyčios ar susirgti psichikos liga. Žmonės ima nebesuvokti, kas yra nuodėmė.“

“… Visuomet pabrėžiu: jei žmogus nežino, kas yra nuodėmė, tai jis nesuvoks, kodėl Jėzui reikėjo mirti ir prisikelti. Jei manau, kad nesu nusidėjęs, tai kam man tas atpirkimas?“

“… Žmogaus nuodėmė buvo tokia didelė, kad reikėjo Kristaus kančios. Kristaus mirtis ir prisikėlimas ir krikščionio gyvenimas pagal Kristų yra glaudžiai susiję. Negalime tikėti į Kristų ir gyventi bet kaip.“

Reklama