Žymos

, , ,

plakat

Čia Maskva, 1984- ieji. Atkreipkite dėmesį į užrašą ant namo (to, kuris kairiau) sienos. Tekstas skirtas Leninui šlovinti, nors Lenino jau seniai nebuvo tais laikais. Šiaip jau, tekstas nėra blogas, tik va, viskas atsistoja į savo vietas tik pakeitus “Leninas“ ir “Iljičius“ į Kristaus vardą… Juk, pagaliau, ne per Leniną viskas sukurta, o per Kristų…

Kolosiečiams 1: 14- 17

Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą.
Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos kūrinijos pirmagimis,
nes Juo sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima; ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios, – visa sutverta per Jį ir Jam.
Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Reklama