Žymos

, , , , ,

Nežinau, kaip kitiems, bet asmeniškai man pats ateistiškai nusiteikusių žmonių egzistavimas (ypatingai tos agresyviai nusiteikusios jų pusės) jau yra vienas iš Dievo buvimo įrodymų. Kodėl? Na, kad ir dėl tos paprastos priežasties, kad paprastai proverbs-bannerblaiviai mąstantis žmogus nepuls atakuoti to, ko nėra, dergti ir šaipytis iš to, kas (to žmogaus nuomone) neegzistuoja. Juk jei kas ant kažko pyksta, tai pyksta konkrečiai ant kažko, o ne ant nesančio subjekto. Taigi, jau pats tokių žmonių elgesys (dažniausiai “papipirintas“ neadekvačiu ir prastai motyvuotu agresyvumu) parodo jų pačių kvailumą.

Psalmių 14: 1

Kvailys pasakė savo širdyje: “Nėra Dievo”.

Kiek pastebiu, retas ateistas moka adekvačiai, pagarbiai kalbėtis, neįjungiant savo “psichozių“. Dažnas atvejis, kai pokalbis yra tiesiog neįmanomas būtent dėl tų psichoznų zachodų. Na, o jau tie zachodai dažniausiai reiškia tik viena: kad žmogus, nežinodamas kaip toliau argumentuoti, sąmoningai sukelia konfliktišką situaciją, po kurios, žinoma, jau niekas nieko neargumentuos, na, nes be pagarbos oponentui jokia diskusija nėra įmanoma. Iš esmės, tas, kas naudoja tokius fintus, negerbia ne tik oponento, bet ir pats savęs. Nepaminėjau dar tokio bjauraus dalyko kaip cinizmas, šį “ginklą“ ateistai taip pat dažnokai naudoja diskusijose, vėl gi, dažniausiai tam, kad oponentas tariamai “pasiduotų“ ir pasitrauktų iš pokalbio (ateistui tai neva reiškia pergalę, nors taip nėra).
Ir dar. Ateistams (ypač tiems “karštagalviams“) vertėtų būti atidesniems, pvz., kad ir paskaityti ar pažiūrėti šiuolaikinio ateizmo kulto “popiežiaus“ Richard`o Dawkins`o įvairius interviu ir pan. Paskutiniu metu šis karingas ateizmo šauklys jau nebėra įsitikinęs savo teisumu, po keleto diskusijų su įvairiais krikščioniško pasaulio žymiais teologais jis pripažįsta esąs sumišęs, negalėdamas įrodyti Dievo nebuvimo (matyt, anksčiau galėjo 😀 ). Labiau čia turiu omenyje praeitais metais įvykusį disputą su Kenterberio vyskupu. Dawkins`as taip pat parėmė iniciatyvą, kad mokiniai mokyklose turėtų galimybę skaityti Bibliją (profesoriaus teigimu, jis ją dažnokai skaito ir pats, netgi turi mėgstamų vietų joje). Tiesa, jis tai padarė savais sumetimais: atseit, kadangi daugumos nuomone, Biblija esanti moralumo standartu, o pats mokslininkas taip nemano, tai, tipo, tegu jaunimas paskaito ir įsitikina, jog jis (Dawkins`as) yra teisus. Manau, labai puiku, kad mokyklose atsirastų Biblija (Lietuvos mokyklose- taip pat 🙂 ), tegu jaunimas skaito ir mąsto. Žinoma, jaunimas ne tik skaitys, jam bus kalama į galvą “teisinga“ (ateistinė, be abejo) interpretacija. Na, tačiau, bet kokiu atveju, nebus taip, kad visi tikės tomis interpretacijomis, visuomet bus tokių, kurie norės patys atrasti tiesą. Pats to nesuprasdamas, Dawkins`as gali tapti Dievo įrankiu. Jei jau Dievas gali veikti per asilą 🙂 (Skaičių 22: 28), tai jau per ateistą- vieni juokai… Dauguma ateistų, manau, nusišautų, jei suprastų, kad iš tikrųjų jie yra evangelistai… 😀
Perfrazuojant gerai žinomą anekdotą apie vaikus, kurie, mokytojos paraginti rodo špygas dangun (neva Dievui) : kiekvienas, kas rodo špygą Dievui, tuo pačiu patvirtina Dievo buvimą… 😉

Dawkins`ui respektas… 🙂