Žymos

, ,

Prisikabino šiandien mieste “bhagavatgitininkas“ (greičiausiai, krišnaistas). Vos atėjus mums į stotelę, nieko nelaukęs, pradėjo savo litaniją, rankose laikydamas savo gana nutrintas “gitas“. Sakau, ačiū, nereikia, robot-y-xbe to, aš- krikščionis. Tai išgirdęs, “gitininkas“ pasiuto, pradėjo žegnotis 🙂 , atseit, bandė šaipytis iš katalikų, kalba jo atrodė labai neadekvati, na ir pats jis, tiesą sakant, ne kaip atrodė… Nebuvo progos net pasakyti, kad nesu net kataliku, kadangi ans zelotas labai jau aršiai bėrė žodžius apie visokius guru, beveik neklausydamas kas jam šnekama 🙂 Bandžiau jam tarstelėti keletą sakinių apie Kristų, bet dėl “gitininko“ javno neadekvatumo pamačiau, kad nėr prasmės čia aušinti burnos- dar pražiopsosiu autobusą… 🙂 Galų gale, pasakiau, chvatit, ačiū, ans visiškai į tai nereaguoja, pasitraukus nuo jo kelis žingsnius į šalį- žengia tiek pat prie mūsų… Žodžiu, užsivedęs kankretnai- an tarano aina… 🙂 Dukra mūsų šalia stovi, valgo sau bananą ir stebi tą dėdulę 🙂 . Pamatęs, kad dukra valgo bananą, ans nepraleido progos pagirti už žaliavalgystę, tiesa, po to vėl įjungė savo propagandą- mėsos nygalima ny ny… 🙂 Delo tabak, žodžiu, prilipo propagandistas, neatstoja. Sakau jam (juokais), gal policiją ponui iškviest? Tas atšovė: o, čia demonas kalba… 🙂 Matau, kad žmogus ne savo tarielkoj, bet vis dar kažkodėl bandau palaikyti pokalbį (nors toks jausmas, kad be reikalo tai darau), sakau, tipo, va va, ponas, gerai pasakėt, juk Dievas paiso žmogaus laisvos, nelenda įkyriai, būtent demonai jos nepaiso ir įkyriai lenda… Po šių žodžių jis, kažką burbėdamas po nosim, įšoko į atvažiavusį autobusą- matyt ieškoti kitur klausytojų…
Pamaniau, ne viskas čia taip jau blogai- ir iš tokių žmonių yra ko mokytis. Pvz., galima pasimokyti, kaip nereikia kalbėtis su žmonėmis apie Dievą… Juo labiau, kad mes, krikščionys, irgi turim panašių griešokų, irgi kartais “robotizuojamės“- taraninam niekuo nekaltus žmones savo perdėtu zelotizmu, tuo parodydami nepagarbą kitų žmonių įsitikinimams ir nepaisydami jų valios… Žodžiu, jei yra progų, kodėl nepasimokius… 🙂 Век живи- век учись… 😉