Žymos

, ,

Kiekvienas turime savo požiūrį, savo filosofiją, savo tikėjimą. Tai tiesa. Tačiau ką darysime tuomet, kai mūsų požiūris bus nesuderinamas su gyvybe, nes matysime save silpnais ir neva nevertais gyventi; kai mūsų filosofija mums teigs, kad jau neva laikas išeiti, nes neva esame nevykėliai; sunset-over-sofiakai mūsų tikėjimas teigs, kad neva esame žlugę?.. Ką darysime tuomet, kai mūsų tikėjimas nešą neviltį, mirtį?.. Ką darysime, kai mūsų filosofija ragins mus būti abejingais, šaltais, žiauriais ir bejausmiais?..
Ne kiekvienas tikėjimas yra tinkamas. Tinkamas yra tik tas tikėjimas, kuris teikia gyvybę, bet ne žlugdo mus… Tik tas, kurį turėdami, galime laisvai kvėpuoti… Tik tas, kurį turėdami nejaučiame baimės ar nevilties… Tik tas, kurį turėdami, žinome, kad mūsų nuodėmės yra atleistos… Tik tas, kuris nepateisina mūsų nuodėmių… Tik tas, kuris įgalina mus nuoširdžiai atgailauti… Tik tas, kuris gerbia mus ir kitus… Tik tas, kuris mums leidžia visus sprendimus daryti patiems… Tik tas, kuris skatina būti atsakingais… Tik tas, kuris ragina nebūti lengvabūdžiais… Tik tas, kuris teikia viltį, palaiko mus tuomet, kai esame silpni ir bejėgiai… Tik tas, kuris neskatina mūsų išdidumo… Tik tas, kuris skatina mylėti nesavanaudiška ir laisve alsuojančia meile… Tik tas, kuris ragina mūsų širdis nebūti abejingais kitų skausmui… Tik tas, kuris skatina nukreipti žvilgsnį nuo savęs į artimą… Tik tas, kuris ragina atleisti ir apkabinti… Tik tas, kuris skatina verkti tuomet kai kitas verkia, liūdėti kartu su tuo kas liūdi bei džiaugtis tuomet, kai kitas džiaugiasi… Tik tas, kuris įgalina atiduoti visą save dėl kitų, o ne kitus dėl savęs… Tik tas, kurio visos viltys sudėtos ne į save ar materialius dalykus, bet į Tą, kuris viskam teikia gyvybę, per Kurį visa gyvybė atsirado ir per Kurį viskas palaikoma… Tik tas, kuris sako: “lietūs telyja, vandenynai tešniokščia, vėtros tesiaučia- esu saugus Tavo rankose…“ Tik tas, kuris tyliai šnabžda: “tebūnie Tavo valia…“
Laikas kiekvienam pasitikrinti kokį tikėjimą turime…

Reklama