Žymos

,

pencil-and-paperNevertas.
Mano vertė esi Tu
Bejėgis.
Tu- mano jėga.
Beviltis.
Tavim viliuos.
Vargšas.
Mano turtas- Tu.
Nusidėjėlis.
Esi mano šventumas.
Nuogas.
Esi mano rūbas.
Aklas.
Tavyje regiu.
Liūdnas.
Džiaugiuos Tavimi.
Šalta.
Mane sušildysi.
Alkanas.
Esi mano Duona.
Miręs.
Tavyje prisikelsiu.