Žymos

, , , ,

Regis, psichozė dėl kelių raidžių jau siekia paranojos lygį, jau ne tai kad juokint ima šita situacija, bet jau kaip ir kyla abejonės dėl tų visokių “specų kalbininkų“ small-group-of-letterspsichinės sveikatos. Na, argi čia adekvatus elgesys yra, kai žmonėms (konkrečiau čia gal liečia lenkų tautybės žmones) draudžiama vadintis taip, kaip jie to nori ir privaloma vadintis pagal jiems svetimas taisykles. O pavadinti žmogaus vardą ar pavardę “valstybinės šalies kalbos faktais“, na, tai jau yra daugiau nei įžeidimas… Tai labiau panašu į kūdikio teisės į gyvenimą paneigimą ar užginčijimą (ot negyvens jis ir viskas- nes MES (!!!) pasakėm!..)
Patiko straipsnis šia tema. Autorius tiesiog puikiai išdėstė viską. Iš tikrųjų, kokia sunki būklė yra valstybės, kuri paniškai bijo kelių raidžių bei kurios Konstitucijai lankstomasi lyg kokiam stabui… Perfrazuojant Jėzaus žodžius (Morkaus 2: 27), jei kažkoks Konstitucijos straipsnis trukdo žmonėms būti savimi, bei diskriminuoja, jis privalo būti pakoreguotas. Konstitucija, kuri yra aukščiau atskiro žmogaus, virsta elementaria stabmeldyste, Konstitucijos kultu.
Kas dėl temos: jokios tautybės žmonės neturi būti diskriminuojami. Dėl jokios priežasties.