Žymos

, , , , ,

Nežinau, kas šitai sugalvojo, mokslininkai ar dar kažkas, bet, nuoširdžiai pasakysiu, tai pralinksmina. Tai primena vaikų žaidimą smėliadėžėje…
Visa šita prognozinė hermeneutika, švelniai pasakius, yra niekinė. Juk ką ten planet-6hermeneutizuotis kaip ten kas bus, pakanka vieno vienintelio klausimo “iš kur viskas atsirado?“, ir viso pasaulio mokslininkai pasimeta, nes tai jau nebe jų kompetencijos ribos, šis klausimo atsakymas yra, taip sakant, ne iš šio pasaulio… Galima ginčytis ir spėlioti iki pamėlynavimo dėl pasaulio atsiradimo priežasčių ir aplinkybių, tačiau viskas ką mes tokiu būdu išstenime, yra visiškas nulis…
Žinoma, Biblijoje kalbama apie tam tikrą šio fizinio pasaulio pabaigą, na, bet taip pat kalbama ir apie naują fizinį pasaulį, kurį vėlgi sukurs Dievas.
Įdomiai skamba Biblijoje žodžiai apie pabaigą, ypač kai lyginama su rūbo suvyniojimu (Dievas pakeis garderobą Savo spintoje- kas susinešiojo, turi būti pakeista 🙂 ) :

Žydams 1: 10- 12

Ir: “Iš pradžių Tu, Viešpatie, padėjai pamatus žemei, ir dangūs – Tavo rankų darbas.
Jie pražus, o Tu pasiliksi, jie visi sudils lyg drabužis,
ir kaip apsiaustą Tu juos suvyniosi, ir jie bus pakeisti. Bet Tu esi tas pats, ir Tavo metai nesibaigs”.

Žodžiai “ir jie bus pakeisti“ galimai ir reiškia naują Dievo pasaulį. Kalbant kompiuteriniais terminais, Dievas atliks update`ą. O jau kaip ten kas bus, kiek laiko tai truks, tai čia jau Dievo prerogatyva, čia jau, tskant, ne mokslininkų nosiai… 🙂

Apaštalas Petras savo laiške taip pat įdomiai mini apie šį reikalą, teigdamas, kad suirs visi elementai (kitaip pasakius, Mendelejevo lentelei- amba 🙂 ) :

2 Petro 3: 10- 13

O Viešpaties diena ateis kaip vagis naktį. Tada dangūs praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sutirps karštyje, ir žemė su savo kūriniais sudegs.
Jeigu visa taip suirs, tai kaip reikėtų pasižymėti šventu elgesiu ir dievotumu jums,
laukiantiems ir skubinantiems Dievo dienos atėjimą, kai dangūs suirs liepsnose ir elementai sutirps iš karščio!
Tačiau mes pagal Jo pažadą laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas.

Reklama