Žymos

Kartais nekuriems žmonės norisi pasakyti: jei gali nekalbėti- nekalbėk… Visiems nuo to būtų geriau..
Įvairaus plauko kalbėtojų priviso užtektinai, bėda gal ne tame, kad jų daug, public-speakingbet tame, kad kone kiekvienas iš jų laiko save minties galiūnu, o jei dar ir “vykdančiu kažin kokią svarbią misiją“, čia jau išvis “tušy svet“
Man rods, kiekvienas tegu daro tik jam skirtą darbą, o ne svetimam skirtą- tada ir to kalbėtojo bus malonu klausytis.

1 Petro 4: 10- 11

Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.
Jei kas kalba, tekalba kaip Dievo žodžius; jei kas tarnauja, tegul tarnauja pagal Dievo teikiamus sugebėjimus, kad visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų pašlovintas Dievas. Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen.

Reklama