Žymos

, , , ,

Žiūrėjome su šeima biblinį multiką “Juozapas, sapnų karalius“. Nieko toksai siužetas, geras pastatymas, graži muzika skamba šioje animacijoje. the bookPradžia kažkaip prajuokino: laksto ten sau Juozapas, nosį užrietęs, įvairiaspalvis apsiaustas tik plaikstosi, Juozapas daineles tik plėšia savo garbei… 🙂 Jo bratkos dantis griežia (inteligentas, mat, atsirado) 🙂
Su tuo apsiaustu ten įdomiai: bežiūrint, man vis įvairios asociacijos su nūdiena galvon lenda (na, žinot, vaivorykštė, “mažumos“… 🙂 ) Nors tame apsiauste vaivorykštės ir nėra, vistiek kažkodėl įkyrios mintys lenda 🙂
Kadangi Juozapo istorijoje minimas Egiptas, prisiminiau, kad Biblijoje yra viena įdomi vietelė šia tema.

Izaijo 19: 19- 25

Egipto žemės viduryje stovės aukuras Viešpačiui, o krašto pasienyje – paminklas Jam.
Tai bus ženklas ir liudijimas apie Viešpatį Egipto krašte, nes jie šauksis Viešpaties pavojui iškilus. Jis siųs jiems gelbėtoją, kuris kovos ir išlaisvins juos.
Viešpats apsireikš egiptiečiams, ir tą dieną egiptiečiai pažins Viešpatį. Jie aukos Jam deginamąsias ir duonos aukas, duos įžadus Viešpačiui ir laikysis jų.
Viešpats užgaus Egiptą ir išgydys. Jie gręšis į Viešpatį. Jis leisis permaldaujamas ir pagydys juos.
Tuomet bus vieškelis iš Egipto į Asiriją. Asirai keliaus į Egiptą ir egiptiečiai į Asiriją. Asirai ir egiptiečiai drauge tarnaus Viešpačiui.
Izraelis bus trečias su Egiptu ir Asirija – palaiminimas krašto viduryje.
Juos kareivijų Viešpats laimins, sakydamas: “Tebūna palaimintas Egiptas, mano tauta, ir Asirija, mano rankų darbas, ir Izraelis, mano paveldas”.

Žodžiu, Dievas pilnas paradoksų, Jis nuolat stebina mus. Egiptas, žinia, daugumai tikinčiųjų turi neigiamą atspalvį, asocijuojasi su pasauliu, vergove, nuodėme ir pan. O čia staiga suvoki, kad Dievui Egiptas taip pat brangus… Tai kad parodykit tautą, kurios Dievas nemylėtų…