Žymos

, , , , ,

Tūrbūt bene kiekvienas esame girdėję žodį “satanistas“. Ypač jaunesni žmonės, paaugliai jį vartoja, bet gal labiau kaip terminą, apibūdinantį tam tikrą jaunimo subkultūrą, blank-notepadsocialinę- kultūrinę struktūrą. “Satanistas“ tokiu atveju yra tūlas paauglys (lytis neturi reikšmės), kuris atitinkamai rengiasi (dažniausiai juodai), dažniausiai minimi ilgi plaukai (būtinai neplauti kažkodėl 🙂 ), kerzavi batai, klausosi niūraus sunkiojo metalo (dažniausiai death stiliaus) muzikos, na, ir kitokie atributai. Palaukite, tai kame čia tas satanizmas pasireiškia, jei daugmaž viskas čia yra labiau imidžo lygyje?
Neseniai teko trumpai pasiskaityti internete įžymiojo okultisto Alister Crowley veikalo (savotiškos “biblijos“). Pats A. Crowley praeityje buvo griežtai “krikščioniškai“ auklėjamas, vėliau, spėju, tas perdėtas tėvų griežtumas ir sąlygojo tai, kad Croowley pasirinko pasipriešinimo Dievui kelią.
Beskaitant Crowley sukurtą mokymą, beje, kurio sukūrimo aplinkybės nepadarytų gėdos jokiam siaubo filmų scenaristui, į akis krenta pastoviai čia pasitaikantys žodžiai “savo valia“. Stebina, kiek šis mokymas yra atvirai antidieviškas. Savo valios (o ne Dievo valios) vykdymas, realizavimas yra bene pagrindinė šio mokymo “vinis“.
Palyginkime. Kristus mokė mus maldos, kurioje yra žodžiai “teesie Tavo valia“, tai yra Dievo valia. Crowley gi siūlo (nors, jei kalbant tiesiai šviesiai, ne jis šias idėjas sugalvojo) kiekvienam žmogui “prašviesėjimą“ per savo valios vykdymą.

Cituoju:

“Нет у тебя иного права, кроме как вершить волю твою. Поступай так, и никто тебе не скажет “нет”. Ибо чистая воля, не укрощенная умыслом, свободная от вожделения к результату, совершенна во всех отношениях“

Paklausite, o prie ko čia dabar ta įrašo pradžia apie satanizmą? Taigi, kad prie ko. Kažkaip visame tame Crowley sukurtame kulte būtent ir brėžiama centrinė raudona linija- pasipriešinimo Dievui “teologija“. Du skirtingi poliai: Dievo valia ir žmogaus valia, nuolankumas ir paklusnumas Dievui, Jo valiai ir atvirkščiai, primygtinis reikalavimas vykdyti vien tik savo valios sprendimus. Pamaniau, argi ne tokiu pat būdu kažkuomet prasidėjo pirmasis nuopolis istorijoje: vienas asmuo atsisakė vykdyti Dievo valią ir suagitavo kitus asmenis daryti tą patį. Jam pasirodė maža kasdien regėti Dievo veidą, jis užsidegė pavydu Dievui, trokšdamas tokio paties garbinimo. Jis žvelgė į veidrodį ir matė jame nuostabų veidą (jis iš tikrųjų buvo sukurtas išoriškai tobulai), deja, tas grožis jį ir apakino. Asmuo pradėjo lyginti save su savo Kūrėju, ir, spėju, vis mažiau norėjo paklusti Jam ir Jį garbinti. Vis daugiau vykdyti savo valią. Štai ji- centrinė Crowley mokymo dalis (Aš lygu Dievas. Aš esu garbintinas). Pasirodo, tai visai ne Crowley mintys, o to asmens, kurio pūnančiame iš pavydo Dievui viduje kažkada ir gimė šios idėjos.
Toptelėjo mintis, kad šėtonas būtent subtiliai ir prastūminėja visa tai. Tai nesunku pastebėti iš įvairiausių šiuolaikiškų tendencijų, na, pvz., įvairiausios idėjos apie žmogaus teises (beje, po šiuo terminu kartais slepiasi bala žino kas), nors, kaip vis labiau tampa aišku, kad kuo daugiau tų taip vadinamų “teisių“, tuo pasaulyje daugiau chaoso, kentėjimų ir nesusipratimų.

Naktį prieš nukryžiavimą Kristus meldėsi: “Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet Tavo valia! (Luko 22: 43)
Šėtonas per Crowley mokymą gundo kiekvieną žmogų “revoliuciniam“(grūmojančiam Dangui) pareiškimui “tebūna MANO valia“.

Tai gali skambėti netgi patraukliai. Do what u want to do. Šią tendenciją matome vis labiau augančią. To augimo rezultatus irgi matome… Tik toli gražu ne kiekvienas iš mūsų suvokiame, kas yra šios tendencijos pirminis autorius ir kokie yra šio asmens planai… Mums žadama laisvė (kas gi jos nenori?..), tačiau neminimas faktas, kad ta tariama “laisvė“ yra spąstai… Asmuo, siūlantis mums vykdyti savo valią (iš tikrųjų, jo valią), mums niekada nepasakys, koks bus mūsų likimas, kai priimsime jo pasiūlymą. Fanfaros (tariamos “laisvės“ euforija) vieną dieną bet kuriuo atveju paliauja. O kas toliau?..

Reklama