Žymos

, ,

Pastebiu, kad išdidumas yra ta mano minčių tema, kuriai paskiriu nemažai laiko. Ta prasme, dažnokai apie tai mąstau, analizuoju, ir nematau tame nieko keisto, kadangi išdidumas, girl-with-a-sour-facemano giliu įsitikinimu, sužlugdė bene daugiausiai žmonių pasaulyje. Juk būtent iš šios nuodėmės dažniausiai “išsirita“ ir kitos nuodėmės.
Iš paskutinių minčių šia tema. Galbūt bus patogiau, jei išdėstysiu tai kaip kokius atskirus punktus.

 • Išdidus žmogus nuolatiniame judėjime. Jis nuolat bėga (dažniausiai nuo jį vis užgriūvančių problemų), tačiau, kuo stipriau bėga, kuo didesnės pastangos, kuo stipresnis noras pabėgti, tuo daugiau problemų iškyla pakeliui, pavymui. Žmogus vis save guodžia (ir aplinkiniams apie tai aiškina), kad tai, kas jį užgriuvo, yra laikini sunkumai, na, beveik nesusipratimas, nes juk jis- geras žmogus, jo negali užgriūti nelaimės “dėl kažko“. Bet ši “paguoda“ panaši į sudžiūvusį, susisukusį agurką (kas yra matęs tokių 🙂 …
 • Išdidumas apakina. Išdidus žmogus yra aklas dvasiškai. Ir netgi gyvenimiška, kasdiene prasme, jis yra visiškai ar dalinai aklas (pvz., išdidaus žmogaus sprendimai dažną kartą yra neadekvatūs ir nepasverti).
 • Išdidus žmogus nieko nelaukia. Nulis kantrybės… Lozungas: čia ir dabar!.. Kitaip pasakius: nebus dabar ir čia, nereikia ir to, kas galėtų būti kiek palaukus.
 • Išdidumas “gimdo“ nuolatinius priešus (tikrus arba menamus), menamus, galbūt, dažniau.
 • Kur išdidumas, ten badas. Pačiom įvairiausiom prasmėm, pradedant nuo elementaraus maisto stygiaus, baigiant supratimo stoka, vidinio matymo aiškumu
 • Išdidus žmogus- bevaisis. Panašu į prieš tai buvusį punktą. Žodžiu, “lapai“ matyti, kažkas panašaus į “žiedus“, bet… o kur gi “vaisiai“?.. Yra ir “vaisiai“, tačiau jie- tokie, kad belieka “slėptis po lapais“…
 • Kur išdidumas, ten nėra tiesos. Melas yra, “kaukės“ yra, o tiesos- nerasta…
 • Išdidumas pavydi.
 • Išdidumas ir vienišumas- du neišskiriami “draugai“. Kas gi bendraus su tuo, kieno mintyse- chaosas?..
 • Išdidumas “žudo“ artimus santykius. Taip pat panašu į aukščiau esantį punktą.
 • Išdidumas kainuoja. Neretai labai brangiai…

Galima būtų tęsti ir tęsti…

Nuotrauka- tip top. Merginos tokia išraiška, lyg jai pilvą susuko… 😀 Tarp kitko, visai į temą- išdidus žmogus dažniausiai išoriškai ir atrodo taip, lyg jam paleido vidurius (dvasine ar psichologine prasme). Netgi ir panašus posakis yra: vaikšto kaip apsiš… 🙂

Reklama