Žymos

Optimizmas- geras dalykas. Labai sveikintina, kai į dalykus, ir aplamai, gyvenimą, žiūrima, taip sakant, optimistiškai. Tačiau optimizmas turi turėti priežastį, ir, mano galva, netgi labai rimtą priežastį. “Man šiandien- gera nuotaika“ hope-streetarba “šiandien gavau algą“, arba “mirė mano uošvienė“ ( 🙂 ) tai nėra rimta priežastis. Rimta priežastis yra tik tokia, kai žmogus savo vidumi žino, kad kas beatsitiktų jo gyvenime (gero ar nelabai gero), visa tai, kas su juo atsitinka, negali jo sunaikinti kaip asmenybės, kaip, pagaliau, dvasinio kūrinio. Galima vardinti daug faktorių, galinčių sunaikinti mūsų kūną (nelaimės, ligos, pagaliau, netgi natūrali mirtis), tačiau tai sunaikina tik kūną, o kaip žinoma, žmogus nėra tik kūnas, tiksliau, kūnas yra tik apvalkalas (rūbas), o pats žmogus (gyva siela) yra nematomas plika akimi.
Taigi, koks yra tavasis optimizmas? Kiek jis išgali gyvuoti? Dieną, kelias dienas, kelias valandas?
“Russkoje radio“ turi populiarų šaukinį “vsio budet chorošo!“. O kas atsakys, koks šio optimizmo pagrindas? Ar jis aplamai yra?
Aplamai, ant kokio pagrindo (pamato) stovi tavo gyvenimas? Ar žinai, ar pažįsti kažką tokio, į ką galėtum atsiremti pačią sunkiausią savo gyvenimo valandą, nes žinai, kad tas kažkas neapvils ir nepaliks? Jei manai, kad pažįsti kažką tokio, atsakyk pats sau į klausimą: ar tas kažkas bus su tavimi netgi tuomet, kai tavo fizinė širdis nustos plakti? Ar tas, kuriuo pasitiki, atleis tavo nuodėmes?
Vakarų šalyse kelis dešimtmečius propaguojama vadinamojo “pozityvaus mąstymo“ teorija, manyčiau, labiau žalinga ją praktikuojantiems žmonėms, nei kažką gero duodanti. Dėl tos pačios aukščiau paminėtos priežasties: nėra jokio pagrindo tam pozityvui. Žmogus elementariai suklaidinamas, kai jam pompuojama “tiesa“ apie tai, kad jis neva viską gali. Šią teoriją, žinoma, labiau taiko įvairaus plauko verslininkai, tačiau, tiek jie, tiek ir su verslu nieko bendro neturintieji, su laiku suvokia kitokią tiesą, o būtent, kad vien tai, kad žmogus sau pasako “aš galiu“, negarantuoja jokios sėkmės. Kai nėra realaus pagrindo manyti, kad tu kažką iš tikrųjų gali, tuomet tavo pasitikėjimas savimi yra tik iliuzija.
Nesu, kas be ko, šių dalykų specialistas, tegaliu tik tarti savo trumpą nuomonę apie tai.

Reklama