Žymos

, , ,

Retos istorinės nuotraukos. Nemaža dalis jų- Antro Pasaulinio karo laikų. Viename komentare po straipsniu teigiama, kad saito autoriai, matomai, palaiko provakarietišką pusę dot-comir niekina sovietinę praeitį (pasiekimus, pergales ir pan.) Pamaniau, ko verta ta sovietų pergalė tame kare (dar labai abejotina, ar be sąjungininkų pagalbos jie būtų laimėję), jei jie, pasinaudodami karu, patys užgrobė ne vieną valstybę, tūkstančius nekaltų žmonių ištrėmė į Sibirą arba nužudė… Tarp kitko, nuo sovietų žiauraus režimo nukentėjo ir pati rusų tauta. Ar galima visa tai vadinti pergale? Karine prasme- galbūt, bet moraline- jokiu būdu.
Rusijoje, mėginant pateisinti sovietų režimo nusikaltimus žmoniškumui, nuolat kartojama mėgstama jų frazė “nugalėtojų niekas neteisia“ (atseit, jei jau nugalėjai, tai dzin kokiu būdu ir kokiais metodais, kokia kaina?!) Iš tiesų, tame kare nugalėtojų nebuvo, vien budeliai ir jų aukos (tiek iš nacių, tiek iš sovietų pusės)… Budeliai negali būti laikomi nugalėtojais.

Japonų keistenybės. Tiesą pasakius, kartais japonų gyvenimo stilius asmeniškai man ribojasi su beprotyste.

Apie godumą, apie patologišką daiktų kaupimą ir jo pasekmes:

Luko 12: 33- 34

“Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda.
Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis”.

Reklama