Žymos

, , ,

compassionŽydams 2: 16- 18

Todėl Jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis Kunigas ir permaldautų už žmonių nuodėmes.
Pats iškentęs gundymus, Jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi.

***

Kentėjimai ir skausmas yra reikalingi tam, kad mes suprastume kitus, kuriems skauda ir kurie kenčia. Jei nepatirsime skausmo, kentėjimų, negalėsime užjausti kitų, negalėsime jiems padėti, nes jų nesuprasime… Bet yra ir kita medalio pusė: jei nesuprasime kentėjimo prasmės ir svarbos, kitų suprasti ir jiems padėti taip pat negalėsime. Jei egocentriškai, apimti savigailos, medituosime savo skausmuose, savo pergyvenimuose, ypač kaltindami visus aplink, nieko doro neišmoksime.

Reklama