Žymos

, ,

winter-landscape-with-treeKartais pagalvoju, ale pasitaiko užsispyrusių žmogelių: nors kuolu tąšyk… 🙂 Iš kitos pusės pažvelgus, na gi, turi jie tokią teisę. Adomas su Ieva- ir tie turėjo teisę pasirinkti, ką jau kalbėti apie šiuolaikinius žmones. Šiuolaikiniai ypatingai mėgsta visokias teises (ir pageidautina, be pareigų 🙂 )… Ypač jaunimėlis 🙂
Nekurie mėgsta, atsiprašant, papezėti “Dievas- diktatorius, Dievas toks, Dievas anoks…“. Sory, bet tai- šmeižtas. Prašyčiau atrasti tokį diktatorių, kuris jus, atsiprašant, apsikakojusius nuo nuodėmių, gelbėtų, atiduodamas už jus tai, ką turi brangiausio?.. Ir dar sory, bet, ponai, nuodėmes jūs patys pasirenkat, Dievas už jus nepasirenka… Tai kodėl reiškiat Dievui pretenzijas dėl to, ką patys pasirinkot?.. Ak, sakote, kad visai nemanote, kad tai, ką pasirinkote, yra nuodėme? Tuomet kodėl, jūsų nuomone, jūsų gyvenime vyrauja šitokia destrukcija?..
Manding, be Dievo, daugiau nėra, nebuvo ir nebus didesnio laisvės šaltinio. Juk Dievas leidžia Jam nepaklusti, ponai, galit nepaklust. Ak, tiesa, bet jūs nenorit srėbti to, ką prisivirėt?.. Na, ne, teks srėbti… Nėra laisvės be atsakomybės… Diktatūra paremta baime. O laisvė paremta atsakomybe. Ponai, turit teisę nepaklusti Dievui. Bet neturit teisės išvengti atoveiksmio.

Reklama