Žymos

, , ,

Kažkaip ir juokina, ir kartu jau šiek tiek pykina pastovus gręžiojimasis į Dawkins`ą bei šio žmogaus darymas savotišku visa ko etalonu. Dawkins`as tą pasakė, grunge-artaną pakomentavo… Na ir kas? Taip, suprantu, autoritetas ir pan. Bet juk reikia pripažinti, dalis žmonių jam simpatizuoja visiškai ne dėl to, kad jis- mokslininkas, ir ne dėl to, kad patys nusimanytų tame, ką jis teigia, bet dėl jo ateistinės filosofijos.
Tarp kitko, ateistai kaltina tikinčiuosius propaguojant prietarus. Taip, reikia pripažinti, kartais tikintieji būtent tai ir daro, tačiau ne dėl to, kad Kristaus mokymas būtų kažkokia fikcija, o labiau dėl to, kad neteisingai suprato, kas tai yra Kristaus mokymas ir aplamai, kas tai yra tikėti Dievu. Jie tiesiog labiau koncentruojasi į apeigas, o ne į krikščionybės esmę. Savo neteisingą suvokimą jie būtent ir skleidžia, tuo klaidindami netikinčiuosius bei duodami akstiną jiems kaltinti tikinčius žmones prietaringumu.
Iš kitos pusės, ateistai taip pat propaguoja prietarus. Jų svarbiausias prietaras yra jų įsitikinimas, kad viskas atsirado ot va šiaip sau, iš niekur (riedėjo riedėjo akmenėlis milijonus metų ir tapo žmogumi 🙂 …) Jie yra šio savo prietaro vergai, kadangi dažniausiai nesugeba bent akimirkai suabejoti šia savo hipoteze, nesugeba blaiviai mąstyti. Manyčiau, sugebėjimas abejoti (pvz., savo įsitikinimais) ir mąstyti kritiškai yra laisvos asmenybės bruožai, o užsispyrėliškas lindėjimas savo hipotezėse yra vergystės bruožai.
Beje, pabandykite pasiūlyti ateistui pakartoti “Didįjį Sprogimą“: pasiūlykite jam išrinkti į smulkias daleles lėktuvą, tada po ta detalių krūvą padėti dinamito ir jį susprogdinti. Tada ramiai paklauskite to žmogaus, kokia tikimybė, kad po sprogimo, nusėdus dulkėms, prieš mus stovės naujutėlaitis veikiantis “Boeing`as“? Bet geriau to nedarykite, neklauskite, jei bijote būti sumuštas 🙂 Kodėl? Nes niekam nemalonu būti prispaustam į kampą 😉 … Jei vis dėl to išdrįsite tai padaryti ir gausite smūgį nosin, žinokite, kad tas žmogus tai padarė ne todėl, kad pyksta ant jūsų, o iš silpnumo. Jo hipotezė akimirksniu subliuško, ir jis pamatė esąs nuogas, be jokių argumentų, tad iš silpnumo jums ir smogė…
Beje, kuo labiau žiūriu į Dawkins`ą, juo labiau man jis primena kapitoną Achabą (jei neklystu dėl vardo) iš “Mobi Diko“. Ir vienas, ir kitas užsispyrę, abu- neįgalūs, ir abu bando kovoti su Dievu. Juk kapitonas Achabas kovojo būtent labiau su Dievu, o ne su banginiu, kurį visą gyvenimą kaltino dėl visų savo bėdų, bei kurį taip troško nužudyti iš keršto. Panašiai ir su Dawkins`u. Šiaip, labai graudu matyti tokius žmones… Kaip baigėsi kapitono Achabo kova, žinome (kurie skaitėme “Mobi Diką“). Manyčiau, ne kitaip baigsis ir Dawkins`o gyvenimas, jei jis neatgailaus. Niekam nepatarčiau kovoti su Dievu, nes kovos pabaiga niekuomet nebus mūsų naudai…