Žymos

, , , , ,

Skelbiantys sankcijas (ypač ekonomines) Rusijai, manding, nelabai supranta kas ta Rusija yra, nesuvokia rusiškos mąstysenos niuansų (o vertėtų…). Dabar nereik skubėti sakyti, kad palaikau Rusiją. Eeee…, palaikau rusų tautą, kuri, tower-of-moscow-kremlinbeje, pakankamai prisikentėjo nuo įvairiausių savo samadūrų, o ne Rusiją kaip valstybę, imperiją…
Tai va dėl tų sankcijų. Tautai, pergyvenusiai vieną baisiausių karų istorijoje (žinoma, Rusija tame kare nebuvo tik besiginančioji, bet ir užgrobiančioji pusė), pergyvenusiai Leningrado blokadą ir jos metu valgiusiai šunis, kates, žiurkes ir net žmonių lavonus, dabartinės Vakarų sankcijos yra kaip raz pliunutj… Būtina turėti omenyje, kad ta tauta tokia jau yra- ji pasiruošus labai ilgai kentėti dėl pergalės. Netgi karas jos nebaugina, nes propagandos apdoroti žmonės eina į mirtį vardan svetlovo buduščego taip, lyg jie eitų į pasivaikščiojimą. Čia jums ne Pilėnai- rusai nesusidegins, bet kovos iki paskutinės kulkos. Vakariečiams toks mąstymas nesuprantamas, jie blaiviai apmąsto viską ir atsitraukia, matydami potencialiai didelį pavojų. Rusas gi sieks savo tikslo, net jei po savęs reikėtų palikti šimtus lavonų, ilgus metus kentėti nepriteklių ir badą- jam tikslas yra viskas, jo nebaugina didžiulės netektys. Pasiekęs žūtbūtinę pergalę, rusas tai daug metų apdainuoja savo dainose ir sukurtuose epuose. Su tokiu priešu labai sunku kovoti, nes jis turi Įdėją, dėl kurios sutinka paaukoti viską, jiems nėra per brangios jokios aukos (juk rusai patys dainuoja, kad мы за ценой не постоим…). Rusui JO PASAULIS yra pats teisingiausias, jo kultūra- pati vertingiausia, jo istorija- pati sąžiningiausia, ir t.t. Už visa tai jis paaukos viską ką turi brangiausio, o kiekvienam savo kritikui žiauriai keršys.Tai panašu į nacizmo ir šizofrenijos simbiozę… Vakarai, manyčiau, šių niuansų nesupranta, štai ir dabar, jie pasimetę ir nebežino ką daryti su Putino valdoma Rusija…

Reklama