Žymos

, , , , ,

Retkarčiais publikacijose, o taip pat ir komentaruose po jomis, šmėkšteli mintys apie tai, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Iš politikų lūpų taip pat nekart balancetai girdima, kai kalba eina apie valstybės ir tikėjimo santykį.
Tačiau Konstitucijos 43 straipsnis prieštarauja realiai situacijai. Stebint, kaip iš šalies biudžeto kasmet skiriamos milijoninės sumos vienai (valdančiai) konfesijai, tuo tarpu kitoms barstomi beveik centiniai trupinukai (savotiški “paguodos“ prizai), norom nenorom imi pastebėti keistą tendenciją mūsuose, kuri jau senokai virto tradicija: tarp įstatymų “ant popieriaus“ ir įstatymų realybėje yra didžiulė praraja… Užtat ir neatrodo, kad Konstitucijos 43 straipsnis (nekalbant jau apie kitus) kada nors galiojo…