Žymos

Kuo ne bibleiska daina? Mano galva, netgi labai bibleiska.

Kolosiečiams 3: 16

… su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Reklama