Žymos

, , ,

inriJono 5: 24- 25

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą.
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ateina valanda, – ir dabar jau yra, – kada mirusieji išgirs Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirs, tie atgis.

Efeziečiams 2: 1

Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis…

Efeziečiams 2: 4- 5

Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo,
mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi, – malone jūs esate išgelbėti…