Žymos

, ,

Kartais pasitaiko sutikti kiek keistokų žmonių. Pvz., pažįstu čia tokį vieną: jam visąlaik house-for-salevisko maža, panašu, nemoka pasitenkinti tuo ką turi. O turi kartais ne tiek mažai, palyginus su kai kurias kitais žmonėmis. Bet vis tiek, mažai, negerai, galėjo būti geriau, daugiau ir taškas… 🙂 Gaila žmogaus, nu… Kažkokios amžinos žiurkių lenktynės… Vien todėl, kad nėra vidinės ramybės. O kai jos nėra, niekas negali patenkinti: nei pirkiniai, nei uždirbti pinigai, nei santykiai…

Pirmasis laiškas Timotiejui 6: 7- 10

… Juk nieko neatsinešėme į pasaulį ir, aišku, nieko neišsinešime.
Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.
Kas trokšta praturtėti, pakliūva į pagundymą ir į pinkles bei į daugelį kvailų ir kenksmingų geidulių, kurie paskandina žmones sugedime ir pražūtyje.
Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie, jų geisdami, nuklydo nuo tikėjimo ir patys save drasko aibe skausmų.

Reklama