Žymos

, ,

Laiks nuo laiko pamąstau apie persekiojamus krikščionis. Na, iš vienos pusės, grynai žiūrint žmogiškai, norėtųsi, kad tokių reiškinių nebūtų, iš kitos pusės,the-blood visi krikščionys žino, kad Jėzus minėjo apie laikų pabaigoje (žmonijos istorijos pabaigoje) sustiprėsiančius tikinčiųjų persekiojimus.

Mato 5: 11

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus šmeižia ir persekioja bei meluodami visaip piktžodžiauja.

Pamaniau, ką gi tai gali reikšti ir kaip tai gali vykti.  Manyčiau, kad persekiojami krikščionys bus visų pirma ne dėl paties tikėjimo, o dėl užimamų pozicijų tam tikrais klausimais. Tikėjimo niuansas, manyčiau, bus antram plane. Paprasčiausiai krikščionių įsitikinimai ir nuomonė tam tikrais klausimais bus vadinami nepriimtinais, įžeidžiančiais, keliančiais nesantaiką, vaidus ir karus. Taip jau dabar yra, pvz., dėl homoseksualizmo temos. Tiek kad kol kas už homoseksualizmo kritiką nežudoma. Kol kas apsiribojama baudomis, atleidimu iš kažkokių užimamų pareigų ir pan. Tik kol kas… Su laiku (manyčiau, tai neužtruks) reakcija prieš krikščionių užimamas pozicijas griežtės, kol pasieks savo apogėjų tuomet, kai visa tai bus baudžiama mirtimi. Tačiau niekas to nevadins persekiojimu dėl religinių įsitikinimų, tais laikais religinė laisvė nebus varžoma (bent jau “ant popieriaus“). Kaltinimai krikščionims nebus laikomi kaltinimais dėl tikėjimo, kadangi tai bus perkvalifikuota ir laikoma ypatingo sunkumo nusikaltimu, pats krikščionių tikėjimas nebus jau laikomas religija, o vien tamsių, “antižmogiškų“ ir “antivisuomeninių“ prietarų rinkiniu, kuris trukdo žmonijos progresui, kadangi kelia nesantaiką ir susiskaldymus. Žmonija “praregės“ (kaip savo laiku “praregėjo“ A. Hitleris) ir pamatys “priešą“, kuris tūkstantmečiais “kėlė problemų“ žmonijai ir “stabdė“ jos vystymąsi… “Praregės“ ir kelsis paskutinei lemiamai kovai “dėl taikos“ ir “progreso“… Žmonija pagaliau atsikvėps, nes jausis saugi… Išsvajota taika pasiekta… Triukšmadariai ir maištininkai, didžiausi pasaulio istorijoje nusikaltėliai visiems laikams nuėjo į užmarštį… Pasaulis švenčia didžiausią pergalę visoje žmonijos istorijoje… Pagaliau taika…

Tesalonikiečiams 5: 2- 3

Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį.
Kai žmonės kalbės: “Ramybė ir saugumas”, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks.

Reklama