Žymos

, , , , ,

old-church“…In addition to asking, “Will unbelievers feel welcome?“ when evaluating the effectiveness of a church, we should also ask, “Will they feel convicted?“ Conviction prepares the heart for repentance…“

“… One of the signs of a dying church is not necessarily the size of the church, but a general lack of conviction. Motivational speakers can build a large church but they rarely truly change lives…“

*****

Kai vienas iš pagrindinių tiek pamokslavimo, tiek aplamai, Kristaus mokymo momentų, traukiasi iš bažnyčios, lauk bėdos… Kai komfortas, malonumai ir politkorektiškumas nustelbia esminius dalykus, galima daryti pirminę išvadą, kad Dievo Dvasia traukiasi iš bažnyčios. Nors gal tiksliau, Ji traukasi dėl to, kad Dievo tarnai dėl įvairiausių priežasčių savavališkai koreguoja pagrindinius tikėjimo postulatus.  Dvasia nebegali pasilikti ten, kur toleruojami kompromisai.

Jono 16: 7- 12

Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.
Atėjęs Jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo.
Dėl nuodėmės, – kad netiki manimi.
Dėl teisumo, – kad Aš pas savo Tėvą einu, ir jūs manęs daugiau nebematysite.
Dėl teismo, – kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas.
Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti.

Man asmeniškai įdomu, ką Jėzus dar norėjo pasakyti? Kita vertus, Jis ir taip daug pasakė- ir daug žmonių negalėjo sutalpinti Jo žodžių savo širdyse, daugeliu atvejų juos papiktindavo bekompromisinė Jėzaus pozicija. Tad pilnai užteko ir to, kas buvo pasakyta, nes, daugeliu atvejų, žmonės negalėdavo pakelti tiesių Jėzaus žodžių, kadangi jie, lyg kokie peiliai, aštriai susmigdavo į klausytojų širdis, ir tuomet žmonės turėjo tik du pasirinkimus: leisti Jėzui suteikti jiems gyvybę bei gydyti jų vidų, arba pasipiktinus, aklinai užsidaryti, toliau pasiliekant sužalota, dvasiškai mirusia asmenybe.

Luko 14: 34- 35

“Druska – geras daiktas. Bet jeigu druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti?
Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui; ją išmeta laukan.

Reklama