Žymos

, , , ,

Keletą kartų gyvenime yra pasitaikę situacijų, kurių baigties kitaip neįmanoma paaiškinti niekaip kitaip, kaip tik Dievo įsikišimu, Jo malone. Malonė, kaip žinome (tiksliau, tikintieji žino), ruin-open-dooryra nepelnytas palankumas.
Tarpais būdavo tamsūs gyvenimo momentai, kuriuos apibūdinčiau, tskant, storokis nesistorojęs, daryk ką nori, šviesiau netaps… Kiek pamenu, būsena būdavo maždaug tokia: žudytis nesižudysiu, išeities kaip ir nėra, bet turiu gyvent toliau, nepaisant, kad aplink viskas juoda ir nyku, nepaisant, kad iš visų pusių- neperlipamos sienos, bet būdavo toks jausmas, kad Dievas yra šalia. Jis tarytum nesikišdavo į aplinkybes, bent jau ilgą laiką, o tuomet,  matyt nuspręsdavo, kad jau chvatit– ir situacija momentaliai imdavo keistis. Kai kurių dalykų ar įvykių kitaip neina paaiškinti. Tskant, eini, beldies, tikiesi- ir nieko… Krumpliai kraujuoja (čia aprašau ne fizinius, o vidinius, sielos pergyvenimus), ašaros pasibaigė (esu skaitęs apie atvejus, kai žmogus nori verkti, dūšioje verkia, o ašaros nebėga nors tu ką…), toks jausmas, kad lyg gyveni, lyg nelabai, pusiau… Ir vieną dieną- raz… ir prasideda permainos… Nieko nedarei, nekovojai, užtat daug verkei, priėmei aplinkybes kokios jos yra, neburbėdamas, nestatydamas triaukščių piramidžių iš rusiškų keiksmažodžių… Žmonės- tie patys, problemos- tos pačios. Tai kas kitaip? Durys. Kažkas su jom negerai? Ne, viskas gerai. Jau gerai. Jos- jau atidarytos… Stovi, žiūri į viską (kaip ožys į naujus vartus 🙂 ) nieko nesuprasdamas… Ir vis labiau imi suvokti: tai Jis… Kodėl Jis taip daro, kodėl pasigaili? Manęs neklauskit, neatsakysiu, nežinau 🙂 Galiu tik spėti, kad labai mus myli… Labai… Ir matomai Jam patinka taip išreikšti Savo jausmus- per malonę…

Jono 1: 14- 17

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.
Jonas apie Jį liudija ir šaukia: “Čia Tas, apie kurį kalbėjau: Tas, kuris eina paskui mane, pirmesnis už mane yra, nes Jis buvo anksčiau už mane”.
Ir iš Jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės.
Nes Įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų.

Reklama