Žymos

, , , , ,

Popiežius Pranciškus savo laiške palaimino lesbietę, parašiusią knygelių vaikams, augančių vienalytėse šeimose, linkėdamas sėkmės jai ir jos žmonai, paaiškėjo penktadienį.girls

Savo laiške pontifikas palinkėjo abiem moterims „dar vaisingesnio darbo tarnaujant jaunosioms kartoms ir skleidžiant tikrąsias žmogiškąsias bei krikščioniškąsias vertybes“.

***

Klausimas, visų pirma, būtų toks: kur ponas popiežius atrado (Biblijoj ar dar kur), kad kai žmogus tampa homoseksualu, jis tuo savo veiksmu, pasirinkimu, arba savo kažkokia veikla, skleidžia krikščioniškas arba tikrąsias žmogiškas vertybes? Daleiskim, savo Bibliijoj šiuo klausimu atrandu tokias štai eilutes, kuriuos, beje, paaiškina homoseksualizmo kilmę (kad ir kaip tai kai kuriems nepatinka), šio reiškinio atsiradimo priežastis (priežastis ir pasekmes pažymėjau raudona spalva):

Romiečiams : 21- 28

Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo.
Vadindami save išmintingais, tapo kvaili.
Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus.
Todėl Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui, kad jie patys terštų savo kūnus.
Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne Kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen!
Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.
Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.
Kadangi jie nesirūpino pažinti Dievą, tai Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera.

Beje, puikiausiai suprantu, kad įmanoma būti giliai morališkai kritusia asmenybe ir tuo pat metu kažką kurti, dėlioti savo gyvenimo  dėlionę… Bet kūrėjas visada išreiškia tai, kas yra jo viduje, netgi, jei jis meluos, bandydamas pristatyti save visiškai kitokiu, nei yra viduje, vieną dieną “yla būtinai išlys iš maišo“…
Mes perduodame kitiems, skleidžiame tai, ką turime viduje, tai, kas esame, kokie esame. Kitiems galime duoti tik tai, ką patys turime…

Reklama