Žymos

, , , ,

Nemokamo sūrio, kaip sakoma, nebūna. Čia liaudis stopracentno teisi. Pvz., prekybos centrų darbuotojai, pasaldintais balseliais siūlantys degustuoti kokį dešrikės ar kito kokio produkto gabaliuką, ten cielą dieną stovi su paplonintais balseliais anaiptol moneyne dėl to, kad mes jiems rūpėtume. Rūpime ne mes, o mūsų piniginės… 🙂 Kita vertus, niekas mūsų neįpareigoja vėliau pirktis tos dešros ar dar ko: paėmei mėginuką, padėkojai ir eik toliau savais keliais skaniai žiaumodamas… 🙂 Pamislijau, visgi Dievas geras, kad ir kaip norėdamas pasiekti kiekvieno žmogaus širdį, Jis neskakalina aplink mus, neplonina balselio, mums pro šalį einant, nebruka mėginukų. Ką Jis daro? Laukia mūsų. Nes tai ką Jis padarė dėl mūsų, Jo parodyta meile mums, nereikalauja jokios reklamos ir pliasalinimo, kas to nesupranta, labai klysta, manydami, kad įkyrumas kažką turi bendro su taip vadinama evangelizacija. Prie Dievo žmogų patraukia meilė, o ne reklama… Kai tu myli kažką, tu jį gerbi, o kai gerbi- nepliasalinsi prieš jį lezginką ir nebruksi jam nieko… Lezginką šoka tik įvairūs samdiniai, kuriems tik atrodo, kad jie tarnauja Dievui.
Dabar apie visiškai kitą sritį. Daleiskim, kiek esu siuntęsis nemokamą softą, tai kokie 70 iš 100 gaudavau „dovanėlę“: tai kokį adware, tai trajaną, o vieną kartą parėjo ir keylogeris. Dar pasisekė, kad, daugeliu atvejų, jau siunčiantis antivirusinė pakeldavo šūmą, na, tiesa, kartais ji tylėdama surydavo paduotą „čipsą“ ir tą zarazą atrasdavau jau vėliau, ir tai tik per deepscaną.
Kita vertus, būna ir gražių išimčių, iš tų nemokamų programų kartais pasitaiko tikrai vertingos, kas džiugu, tarp pastarųjų yra ir sukurtos lietuvių entuziastų (pvz., kad ir tas pats “Namų buhalteris“, kurį naudoju jau gerus 15 metų), kurie jas kuria ne dėl pelno, o tam, kad kad kitų gyvenimą ir buitį padaryti lengvesne ir patogesne (bent jau norisi tuo tikėti). Su tokiom programom miela ir patogu dirbti, nes jos sukurtos galvojant apie kitus (tskant, su meile)… Nereikia zabyvatj ir apie patriotizmo lygį, kuris neabejotinai kyla kartu su panašių prog`ų kiekiu kompe… 🙂 Tskant, vartok prekę lietuvišką… 🙂

Reklama