Žymos

, , , ,

Tiesą pasakius, nelabai eina suvokti, kame šiuo metu yra mūsų valstybės nepriklausomybė. Savos valiutos jau neturim, patys nuspręsti, kiek ir kokių žmonių priimti ar nepriimti,you-are-controllable negalim, savo nuosavo požiūrio į įvairius iškrypimus nei turėti, o juo labiau, išreikšti, taip pat, kaip valstybė, negalim, savo vaikus auklėti pagal savo tradicijas bei įsitikinimus mums taip pat uždrausta… Ką mums dar paliko? Na, taip, mums dar leidžiama per Vasario 16- ają ar Kovo 11- ają pasimachalinti Trispalvėm bei parėkauti patriotinius šūkius, tačiau tai labiau panašu į nevykusį bandymą “užmuilinti“ smegenis. Man rods, ateis tokia diena, kai save laikantys patriotais bus pašiepiami, o vėliau ir persekiojami. Arba pati patriotizmo sąvoka visiškai išsigims, ilgainiui taps galbūt netgi nemadinga, nemandagu mylėti savo šalį, nes, matomai, globalizaciniai procesai bus tiek pažengę, kad pasaulis bus skirstomas tam tikrom didelėm zonom, blokais, o ne atskirom valstybėm, tad tautinė priklausomybė, matomai, tuomet nebus kažkas svarbaus. Ačiū Dievui, manęs jau tuomet nebus, nes tokiame košmare nenorėčiau gyventi…

Reklama