Žymos

, , , , ,

Pamaniau, yra keli dalykai, kurių nėra išvengęs nei vienas tikintis žmogus. Apie ką aš? Apie tai, kad kiekvienas esame gundomas sumaišyti Kristų su kažkokia kitokia religija, pasaulėžiūra, su politika, su verslu ir pan. Be to, esame gundomi Kristaus asmenį prilyginti kažkam kitam. indecisionTik šioje vietoje nereikia painioti sąvokų: „prilyginti“ netolygu „palyginti“. Mėginime palyginti Kristų su kažkuo, pvz., kita religija, ideologija ir pan., nėra jokio kriminalo. Netgi priešingai, tame galima įžvelgti žmogaus pastangas atrasti Tiesą. Kažką atrasti įmanoma tik aktyviai beieškant, sėdint gi minkštame fotelyje galima atrasti nebent hemorojų 🙂 …
Lyginti, ieškoti, klausti yra normalu ir netgi sveikintina. Va, tik yra svarbu nepasiklysti tuose paieškose, ir taip pat svarbu teisingai sudėlioti pliuso ir minuso ženklus, na, o kalbant apie Kristų, lygybės ženklą teks aplamai pamiršti…

Izaijo 40: 25- 26

“Su kuo mane palyginsite ir į ką Aš panašus?” – klausia Šventasis.
Pakelkite akis ir pažiūrėkite aukštyn, kas visa tai sutvėrė? Jis suskaitęs veda jų pulkus ir kiekvieną vadina vardu. Jo galia ir jėga yra tokia didelė, kad nė vieno netrūksta.

Reklama