Žymos

, , , ,

Biblija ir Kristaus mokymas tiek praeityje, tiek dabar vis bandomas “taisyti“, kad neva atitiktų šiandienos realijoms. Neabejoju, kad praeityje gyvenę krikščionys taip pat buvo kaltinami “kietumu“ bei nešiuolaikiškumu, ir tuo juos kaltino ne kas kitas, o tie, kurie norėjo vadintis krikščionimislight-in-the-dark, bet kurie kartu norėjo gyventi nuodėmingą, palaidą gyvenimą. Noras žūtbūt “nušauti du zuikius vienu šūviu“ kai kuriuos nuveda taip toli, kad jie sudegina sąžines bei praranda sugebėjimą orientuotis gyvenime ir vertybėse… Tad, kaip ir nieko naujo… Tokių žmonių visuomet buvo ir bus, o bažnyčios užduotis- padaryti aiškią takoskyrą tarp šviesos ir tamsos.

Judo 1: 4

Mat vogčiomis įsiskverbė žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas: jie bedieviai, iškreipia mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų.

Pagal tai, kiek Dievas man davė proto suprasti Bibliją, matau šitaip: Dievas neskyrė bažnyčiai ir tikintiesiems būti “sekliais morkom“. Dievas nesuinteresuotas tuo, kad kaip tikintieji knaisiotumėmes po kitų žmonių gyvenimus. Dievas tenori, kad išmoktume atskirti kas yra kas, kas yra šviesa, kas tamsa. Tamsa nėra kažkokia ypatinga substancija, o viso labo šviesos nebuvimas. Paprastai yra taip, kad ten, kur tamsu, vyksta nedori darbai. O jie gali būti daromi bet kur, net bažnyčioje. Tam, kad atskirti ir išsiaiškinti kas vyksta, būtina įjungti šviesą. Bažnyčios (ir kiekvieno tikinčiojo atskirai) užduotis- įjungti Šviesą.

Jono 8: 12

Jėzus vėl prabilo: “Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą”.

Reklama