Žymos

, , ,

Nežinau, kaip vadinama tokia būsena, kai žmogui, liaudiškai pasakius, nors “kuolą ant galvos tašyk“, jis visą pasaulį mato kažkokiom kitom spalvom, o visus įvykius vertina ir priima kažkaip antiškreiptai ir net pasakyčiau, patologiškai… Liga tokia, ar ką?.. Tegalima tik spėlioti priežastis. Bet ir krikščionims taip pasitaiko, nuo to nėra apsaugoti nei paprasti parapijonys, nei tarnautojai. Biblija skaitoma, o ypač interpretuojama kaip kas kam šauna į galvą, pagal savo įgeidžius, taip bandoma pateisinti net juodžiausias savo nuodėmes… Bandantys perspėti tokius žmones apšaukiami priešais… Vietoje “Tebūnie Tavo valia“ meldžiamasi “Tebūnie mano valia“… Sąmoningai ar nesąmoningai nuosava valia painiojama su Dievo valia, taip lyg mūsų valia būtų identiška Jo valiai. Ir štai tokiu būdu nusprendžiama kažką veikti. Situacija pažįstama. Tik liūdna yra visa tai matyti ir apie tokius atvejus girdėti… Tai sakydamas, nesistengiu sudaryti įspūdžio, neva pats esu tobulas. Nesu. Bet tai nereiškia, kad negaliu išreikšti nuomonės.

Reklama