Žymos

, , ,

gunmanNuoširdžiai juokina kalbos apie kovą su terorizmu. Jo, aukos. Gaila jų ir jų artimųjų… Ne iš to juokiuosi. O iš pačios idėjos.
Teroristas juk nėra tas priešas, kuris atvirai meta iššūkį kam nors. Štai, atseit, aš atėjau, pasigalynėkim kaip vyras su vyru, kaip lygus su sau lygiu. Ne, kur jau ten. Tokio sąžiningo kariavimo laikai, matyt jau praėjo. Priešas atsėlina podlai, kai niekas to nesitiki, ir kariauja ne vyras su vyru, ne karys su kariu, o savo įniršį išlieja ant visai nekaltų žmonių, vaikų, moterų, tai yra ant visai su karyba ar politika nieko bendro neturinčių taikių žmonių. Tokio priešo taktikos nei įžvelgsi, nei nuspėsi. Ir beje, anokia ten taktika: atvarei, užtaisus susprogdinai, kraujo klanai, žuvusiųjų artimųjų aimanos… Vsio prosto i znakomo do boli. Teroristai siekia įbauginti, nes patys pilni baimės. Juk jie niekada neišdrįs kariauti atvirai, ta prasme, mesti iššūkį kokios nors šalies reguliariosioms pajėgoms arba specdaliniams, nes jie paprasčiausiai nemoka kariauti. Nemoka todėl, kad nėra kariai, o nusikaltėliai. Tegu dauguma ir suklaidinti žmonės, nusivylę gyvenimu, bet visgi nusikaltėliai. O su nusikaltėliais kariauti… Visų pirma reikia suprasti, kad tai nėra mūsų tūlo Henytės prototipai. Jis, galima sakyti, vienišas vilkas: sunki vaikystė, netinkamas auklėjimas, teigiamo šeimos modelio pavyzdžio trūkumas, artimų santykių su tėvu nebuvimas, charakterio ydos, neteisingai sustatyti prioritetai, rezultate- paties rankomis sugadintas gyvenimas, kuris galėjo būti visai kitoks… Iš Henytės teroristas, na, kaip iš Valančiūno balerina… 🙂 Tiesiog ne to pasiuvimo rūbas, tskant. Pilna nuoskaudų širdis, ir tas pastovus besąlyginės meilės troškimas… Meilės, kurios jis niekad nepažinojo…
Bet kiek šonan nukrypau nuo temos. Kur lenkiu. Tą vadinamą terorizmą įmanoma būtų suvaldyti tik įvedus totalią žmonių sekimo sistemą, kas, labai tikėtina, ateityje ir bus padaryta. Ir nebūtinai labai tolimoje ateityje. Technologiškai jau ir dabar daug kas įmanoma, ko trūksta, tai legalių būdų tai padaryti atvirai, drastiškai ir nepaisant žmonių valios. Kol kas dauguma mūsų tikrai nesutiktų būti sekami 24 val per parą, tiek kad yra aibė būdų tai apeiti, ir mes į tuos būdus dažniausiai gana atlaidžiai žiūrim: ai, tskant, nervina naujieji Windows su savo privatumo politika, nervina, kad reikia ar nereikia visur reikalauja asmens kodo, adreso ir pan., na, bet kur dingsi… Kol kas bene populiariausias sekimo būdas slepiamas po „rinkodaros“ šydu, arba makabriškai užvadinamas „trečiosiomis šalimis“ (dauguma mūsų net tingime nusiimti „varneles“ ir tiesiog spaudžiame next ir nekvaršiname galvos dėl tų tolimų „šalių“ 🙂 ), tačiau, einant laikui, su mumis tikrai niekas nesicackins ir neklaus leidimo. Va tada tai laikelis prasidės… Tai va užtat makaulėn ir ateina dagatkės, kad yra labai glaudus ryšys tarp to terorizmo ir nekurių veikėjų noro vsio prichvatytj į vienas rankas… Nesudėtinga gan: mokam dideles sumas grupėms, kurios sukelia pasaulyje sąmyšį, chaosą, vėliau pavaidinam spektakliuką, kad neva ieškom būdų kaip kovoti su terorizmu (kurį patys ir finansuojam), tada pasakom, kad neradom priemonių tam suvaldyti, na, o tada (labai apgailestaudami, žinoma 🙂 ) pristatom, atseit, vienintelį būdą tam, kad pagaliau pasaulyje įsiviešpatautų taika. Tai nieko nekainuos. Tik mes suvaržysim jūsų laisvę… Vėliau visai ją panaikinsim… Nes jūs nemokat ja naudotis, tai atiduokite ją mums… Mes tai jau žinome kaip jus nuvesti į šviesų, taikų rytojų…
Ir gaikės tvirtai užsukamos… Jau legaliai, tskant.
Bet tai yra visiškai kitokia „laisvė“ nei ta, kurią duoda Dievas. Dievo suteikta laisvė įgalina žmogaus gyvenimą skleistis kaip kokiam žiedynui, žmogus jaučiasi mylimas ir saugus Dievo rankose, jis pilnas kūrybinių jėgų ir pan., na o ši naujoji „laisvė“ verčia paklusti diktatoriškų zamaškių turintiems. Kokia jau ten kūryba ir saugumas gali būti, kai kojos supančiotos ir nuolat girdi „šag nalevo, šag napravo…!“ ?..
Irgi į temą. Terorizmas būna visoks. Nebūtinai tam reikalingi ginklai. Kartais pakanka ir mokslo bei geros iškalbos, taip pat charizmos įtikinti kitus netgi tuomet, kai kalbamas absoliutus melas. Taip pat tam reikia daug pinigų. Daaaaaaaaaaaug pinigų… Pvz., tas visas triukšmas dėl homoseksualų. Koks procentas gėjų suvokia, kad juos apgavo ir juos išnaudoja? Apgavo, žinoma, pirmiausia PSO. Manau, mažuma tai suvokia. Tas visas taip vadinamo „pripažinimo“ arba „ligos anuliavimo“ faktas, na, yra pats paprasčiausias farsas, arba fuflo, anot rusų. PSO puikiausiai suvokia, ką jie padarė, kokį melą jie išplatino (kas jau kas, bet medikai nėra kvailiai), na, bei suvokia, kam tai buvo reikalinga. Ir tikrai ne tam, kad apginti nuo šio sutrikimo kenčiančius žmones. Vėlgi, tai yra verslas tam tikroms valdančioms struktūroms. Ir ką gi? Homoseksualams nuo to netapo geriau, jie netapo laimingesni nuo to, kad išgirdo saldų melą. Veikiau atvirkščiai: savo viduje turėdami žinojimą, kad kažkas su jais netvarkoj, jie karštligiškai stveriasi PSO išvadų kaip skęstantysis šiaudo, arba kaip koks krikščionis Biblijos eilučių sunkią valandą. Gėjams PSO išvados tapo kone Biblija, tarytum naujųjų laikų „Tėve mūsų“ malda… Jie vos ne naują erą skaičiuoja nuo tų metų… Graudu, bet galima juos suprasti. Jie bando kažkaip gelbėtis iš to, kas sukyla jų pačių viduje bei su kuo jie nesugeba susitvarkyti savo jėgom, todėl tas popiergalis jiems panašus į vilties žiburį… Deja, juos apgavo, žiburys paddielkė… Apaštalas Paulius perspėjamai mini, kad „…Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu. Tad nieko ypatingo, jei jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus pagal jų darbus.“ (2 Korintiečiams 11: 14- 15)

Prie ko čia gėjai ir terorizmas, sakysit? Ogi, prie ko. Kaip sakiau, chaosą sukelt galima ne tik ginklu. Kur čia chaosas? Na, visų pirma reik pažvelgt, kas neigiamai priima PSO išvadas dėl homoseksualizmo. Kas visų pirma sako „ne!“? Taip, be abejo, tikintieji. Žydai, musulmonai, krikščionys. Krikščionys, turbūt labiausiai. Labai nesunku sukelti chaosą, priimant sprendimą dėl kažkurio klausimo, dėl kurio žinoma, kad tai būtinai sukels pasipriešinimą. Labai lengva ateityje tokį pasipriešinimą perkvalifikuoti kaip nusikaltimą. Jau dabar Vakaruose gerai žinoma sąvoka „hater`iai“ (išvertus reikštų maždaug „neapykantos skelbėjai“) pirmiausia taikoma krikščionims, o ypač tai daliai krikščionių, kurie kalba tiesą apie homoseksualizmo sutrikimą tokią kokia ji yra. Plačiai žinomi Vakaruose atvejai, kai už tiesos sakymą ir savo įsitikinimų laikymąsi žmonės netenka darbų, netenka užimamų aukštų pareigų ir net laisvės. Ir netgi pačioje Amerikos Konstitucijoje esantys punktai apie žmogaus sąžinės arba religinių įsitikinimų ir jų skleidimo laisvę jau tampa po klaustuku… Taigi, po truputį tiesos sakymas dirbtinai kriminalizuojamas. Tam kad sukelti chaosą ir per šią provokaciją pabandyti eliminuoti neįtinkančią visuomenės dalį, pakako ir PSO išvadų bei iš tų išvadų atsirandančių pataisų įvairių šalių įstatymuose… Kas be ko, visa tai glaudžiai susiję tiek su įvairaus plauko verslininkais, tiek su nešvariais politikieriais. Tad tai irgi yra terorizmas. Beje, kuris lengvai gali peraugti į tikriausią genocidą…
Beje, jei manote, kad palaikau Gražulį, baisiai klystat 🙂 . Iš jo prastas moralės mokytojas. Greičiau, antireklama. Kažką vapa apie krikščionybę (lyg jam rūpėtų tie dalykai?..) Jis irgi vaidina tam tikrą vaidmenį šitame visame žaidime. Gėjų atamanai gali rodyti pirštu į Petrą ir sakyti: va, tokie jie visi, „kovotojai už moralę“ (suprask, argi neakivaizdu, kas čia yra ligoniai?..) Beje Gražuliui visų pirma reik savo kieme pasišluot, o jau tada bus matyt… Ir su protu neprošal būtų susitaikyt, o tai sapalioja nesąmones. Iš kitos pusės, už jo garsųjį šūkį esu 500 proc. 😀 Bet tik už šūkį… 🙂
Jei kas bandys spėlioti, kokią politinę partiją palaikau arba, pvz., ar esu už NATO ar putinistas, tai, žinokit, suklysit bet kuriuo atveju 🙂 … Pasakyčiau netgi, kad Amerika ir Rusija dirbtinai paverstos priešais, iš tikrųjų jos abi dirba išvien. Tai labai netgi jaučiama. Panašiai kaip savo laiku glaudžiai bendradarbiavo sovietai ir nacių Vokietija. Tiesiog toks yra šio globalinio žaidimo planas, kurio mes, žemės knisėjai, nematome. Pasaulio pyragas raikomas vis tų pačių veikėjų, kurių patvarkymu įvykiai pateikiami ir imituojami taip, kaip yra naudinga toms grupuotėms. Štai kodėl mane asmeniškai tiek juokina, tiek erzina visos tos kalbos apie kovą su terorizmu… Brytki vaidyba… O brytkiausia, kad daliai veikėjų tai yra jų verslas. Kam verslas, o kam kraujo klanai ir nekaltai nužudytųjų artimųjų ašaros…

Reklama