Žymos

, ,

Mūsų gyvenimas yra nei mažiau, nei daugiau, o tik lygiai toks pat, kaip ir mūsų reakcija į įvairiausius gyvenimo iššūkius. O iššūkių buvo ir bus visada. Kokia yra mūsų reakcija į tai, toks bus ir gyvenimas. Kitaip pasakius, key-to-the-lifemes niekada negalėsime pasprukti nuo amžinojo sėjos ir atpildo principo. Kas yra matę Tarkovskio filmą “Stalkeris“, tiems bus lengviau suprasti apie ką kalbu. Negalime elgtis kaip tik panorėję ir tuo pačiu trokšti kažkokių kitokių rezultatų, ne tokių, kaip mūsų elgesys ar pasirinkimai…
Taip, žvelgiant iš tikėjimo pusės, galima teigti, kad viskas yra Dievo rankose. Tačiau savo kasdienybę mes kuriame patys. Kokia ji bus, šviesi ar juoda- priklauso nuo mūsų požiūrio į ją, o dar labiau nuo mūsų pasirinkimų. Tai yra savotiškas raktas, kuriuo atrakinamos vidinio gyvenimo durys.

Reklama