Žymos

, , , , ,

Spėliojama, kiek toli nueis Putinas ir jo valdoma Rusija. Žiūrint iš žmogiškos pusės, smalsumas, žinoma, yra suprantamas. Iš kitos pusės, ką jau čia prispėliosi… Užims Baltijos šalis,thinking neužims… Ir pan. Galvos kvaršinimas… Jei reiks, tai užims, pasakyčiau. Ir nieko nepadarysime. Putinas eina savo keliu, mes- savo. Kiekvienas eina savo keliu, atlieka tas užduotis, kurios jam yra, tskant, po nosim. Kiekvienas žmogus Dievo rankose yra lyg šachmatų figūra, yra laikas pradėti partiją, yra laikas ją baigti. O baigtis, kaip ir pradžia, priklauso vėlgi tik nuo Dievo…
Man ypač patinka vienas iš Dievo ypatingumų: gali protestuodamas prieš Dievo planus nors kryžium gulėt visą amžių 🙂 , gali pykt, gali nepykt, bet Dievas laikosi Savo sumanymų, planų iki galo, niekas niekada jų nepakeis… Protestai šiuo atveju yra pavojingi pačių protestuojančių sveikatai ir gyvybei 🙂 , Dievui tai visiškai nedaro jokio įspūdžio. Ką jau ten protestai… Va, kai kas mano, kad, štai, atseit, išeis gatvėn nešinas plakatu “Dievo nėra!“, pašūkaus, keletą bažnyčių suniokos, nu, atseit, Dievą taip nugalės, paneigs… 🙂 Nužudyti krikščionis ir tuo pačiu bus nugalėtas Dievas?!.. Oi, kur gi ne… 🙂 Šitokie juokdariai net nesupranta, kaip juokingai jie atrodo iš šalies žiūrint, ir kokie juokingi jų sumanymai…

Reklama