Žymos

,

tree

Mato 23: 1- 3

Tuomet Jėzus ėmė kalbėti minioms ir savo mokiniams:
“Į Mozės krasę atsisėdo Rašto žinovai ir fariziejai.
Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro.

Reklama